De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Coronapandemie neemt hap uit levensverwachting Europeaan

Den Haag - Sinds de komst van het coronavirus naar Europa is de levensverwachting er flink teruggevallen. Ook in Nederland liep de gemiddelde duur van een mensenleven met ruim een halfjaar terug, constateert het Europese statistiekbureau Eurostat. In veel landen is dat een breuk met decennia van groei.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

De levensverwachting daalde vorig jaar in bijna alle Europese landen waarvan Eurostat over schattingen beschikt. Voor Spanjaarden was dat zelfs met 1,6 jaar, maar vooral Oost-Europeanen zijn nauwelijks minder getroffen. Alleen Denemarken, Finland en met name Noorwegen wisten zich aan de malaise te onttrekken.

Voor mannen daalde de levensverwachting nog iets harder dan voor vrouwen. Die stonden er toch al beter voor, en het verschil is dus wat gestegen. Sinds de jaren zestig was het aantal te verwachten levensjaren voor een pasgeboren Europeaan juist gestaag toegenomen, brengt het Europese CBS in herinnering.

Eurostat tekent overigens aan dat de cijfers niet betekenen dat een vorig jaar geboren baby gemiddeld inderdaad zoveel minder lang leeft dan een in 2019 geboren Europeaan. Dat zou alleen zo zijn als de omstandigheden gelijk blijven en bijvoorbeeld de coronapandemie zou blijven voortduren.