De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Denen gaan eerste ‘energiehub’ bouwen in Noordzee

Den Haag - Denemarken heeft een plan goedgekeurd om de eerste 'energiehub' te bouwen in de Noordzee. Dat is een klein kunstmatig eiland waar de aansluitingen van windparken samenkomen. De energie kan daarna via één kabel naar het vasteland worden getransporteerd.

Het eiland zal een grootte krijgen van zo'n achttien voetbalvelden en komt 80 kilometer voor de Deense kust te liggen. De bouw gaat ongeveer 210 miljard Deense kronen kosten (ruim 28 miljard euro). Het project moet rond 2033 gereed zijn.

In juni tekenden Nederland en Denemarken al een intentieverklaring om op bepaalde vlakken te gaan samenwerken. Energiehubs op zee waren daarbij een belangrijk punt. Onderzoek naar energieknooppunten wordt uitgevoerd door de Nederlandse stroomnetwerkbeheerder TenneT en gasnetwerkbeheerder Gasunie. Die werken daarbij samen met de Deense netwerkbeheerder Energinet.

Volgens een woordvoerster van TenneT is het Deense plan geen voortvloeisel van dit onderzoek en is het goed dat de Denen beginnen met de bouw van een energiehub. "Uiteindelijk moeten op zee veel energiehubs met elkaar in verbinding komen te staan. Zo kunnen we in Nederland bijvoorbeeld Deense windenergie gebruiken als het daar hard waait en hier niet, en andersom."