De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Donorconferentie zoekt honderden miljoenen steun voor Afghanistan

Genève - Maandag begint een door de Verenigde Naties georganiseerde donorconferentie voor Afghanistan. Amper een maand nadat de Taliban de macht in het land hebben gegrepen, verkeert het land in steeds diepere humanitaire crisis. Afghanistan heeft voor het eind van dit jaar ongeveer 600 miljoen dollar (510 miljoen euro) nodig volgens berekeningen van de VN.

Hoewel veel landen humanitaire hulp willen verlenen, zijn er zorgen over de besteding daarvan nu de Taliban de macht in handen hebben. Aan de steun moeten volgens de donoren dan ook voorwaarden worden gesteld.

De basisvoorzieningen in Afghanistan staan op instorten. De humanitaire hulp moet medische diensten, watervoorziening en sanitaire voorzieningen op peil houden. De steun zou ook moeten voorzien in maatregelen ter ondersteuning van vrouwen en kinderen en het opzetten van onderwijsprojecten. Er zouden noodonderkomens mee kunnen worden gefinancierd voor de naar schatting 3,5 miljoen ontheemden in Afghanistan.

Voedselhulp

Ook is geld nodig voor voedselhulp. Volgens de VN is er in 93 procent van de huishoudens in het land niet genoeg te eten.

Ongeveer veertig ministers zullen de conferentie bijwonen. Ook VN-secretaris-generaal António Guterres wordt in Genève verwacht. Anderen zullen waarschijnlijk online de conferentie volgen.

Verantwoordelijkheid

VN-vluchtelingencommissaris Filippo Grandi waarschuwde zondag voor een "heropleving van de gevechten, schendingen van de mensenrechten of de ineenstorting van de economie en de sociale basisvoorzieningen." Die ontwikkelingen zouden volgens Grandi nog veel meer Afghanen dan nu het geval is ertoe kunnen brengen naar het buitenland te vluchten.

"Het is nu aan ons als internationale gemeenschap om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen in Afghanistan en humanitaire hulp te bieden waar die zo dringend nodig is. Dit vereist passende toegang voor humanitaire organisaties in Afghanistan en hulpverleners die bij hun werk niet bang hoeven te zijn voor intimidatie en willekeurige beperkingen door de Taliban," zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas voor zijn vertrek naar Genève.