De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Eurozone exporteerde ruim tiende minder na definitieve breuk VK

Den Haag - De eurozone heeft in januari ruim een tiende minder geëxporteerd dan een jaar eerder. Het was de eerste maand waarin het Verenigd Koninkrijk definitief buiten de Europese interne markt viel, waardoor aan Britse grens weer allerlei douaneformaliteiten gingen gelden. Ook golden aangescherpte coronamaatregelen in veel landen, waardoor grote delen van de economie op slot zaten.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

In totaal exporteerden eurolanden voor 163,1 miljard euro aan producten naar landen buiten de muntunie, wat 11,4 procent minder was dan in januari 2020. De import van de eurozone daalde nog sterker, waardoor er een handelsoverschot van 6,3 miljard euro was.

Aan het einde van vorig jaar was er juist sprake van de eerste groei van de export sinds het begin van de coronacrisis. In december steeg de uitvoer van goederen ten opzichte van een jaar eerder.

Tijdens de harde lockdowns die veel Europese landen hebben ingevoerd, nam ook de onderlinge handel tussen eurolanden af. Het ging in januari om 159,7 miljard aan verhandelde goederen, een daling van 3,9 procent op jaarbasis.