De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Honderd landen willen tegen 2030 ontbossing stoppen

Glasgow - Honderd landen, waaronder Nederland, hebben een akkoord bereikt om tegen het einde van dit decennium ontbossing te beëindigen evenals bodemdegradatie. De landen trekken daarvoor miljarden uit. De afspraak die op de klimaattop in Glasgow bekend is gemaakt, wordt gesteund door de leiders van bosrijke landen als Brazilië, Rusland, Canada, Indonesië en Congo.

De landen die meedoen bezitten 85 procent van de bossen wereldwijd. Het gaat om een gebied van zo'n 34 miljoen vierkante kilometer. De Britse premier Boris Johnson, die gastheer is van de klimaatconferentie COP26, noemt de deal "een mijlpaal om de bossen op aarde te beschermen en te herstellen". Elke minuut gaat nu een gebied van zo'n 27 voetbalvelden verloren door ontbossing.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Om de belofte waar te maken wordt tot 2025 omgerekend 10,2 miljard euro aan publiek geld uitgetrokken. Daarnaast zal ook 6,2 miljard euro aan privaat geld worden geïnvesteerd. Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Noorwegen en een aantal filantropische instellingen zijn ook overeengekomen om 1,5 miljard euro direct te investeren in inheemse volkeren om bossen te beschermen.

Ook hebben meer dan dertig financiële instellingen, waaronder verzekeraars en vermogensbeheerders als Aviva, Schroders en Axa, aangegeven te willen stoppen met investeringen in activiteiten die verband houden met ontbossing. Ongeveer eenzelfde aantal landen zegt de handel in palmolie, soja en cacao een halt toe te willen roepen. Veel bos wordt gekapt om dergelijke producten te kunnen verbouwen.

Amazone

Van bossen wordt ook wel gezegd dat ze de longen van de aarde zijn, ze nemen een groot deel van de CO2 op. Dat ook Brazilië meedoet betekent goed nieuws voor de Amazone, het grootste tropische regenwoud op aarde. Daar is op grote schaal bos gekapt ten behoeve van landbouw.

De afspraak die nu gemaakt is, is omvattender dan een eerdere deal die veertig landen in 2014 hebben gesloten. Ook toen werd afgesproken om ontbossing tegen 2030 te beëindigen en tegen 2020 te hebben gehalveerd.