De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Londen akkoord met latere EU-ratificatie van Brits handelsverdrag

Brussel - De Britse regering stemt in met een verlenging van de deadline voor de ratificatie van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie had om een "technische verlenging" tot 30 april gevraagd omdat ze meer tijd nodig heeft om het voorlopige handelsakkoord af te ronden. Het voorlopige akkoord dat sinds 1 januari van kracht is, loopt op 28 februari af.

Volgens een Britse woordvoerder is "het teleurstellend dat de EU haar interne proces niet binnen het afgesproken tijdskader heeft voltooid". Londen rekent er nu op dat dit wel voor eind april het geval zal zijn, aldus de woordvoerder.

Brussel wilde meer tijd om het verdrag in de 24 officieel erkende EU-talen te kunnen omzetten. Het Europees Parlement moet zich nog over het verdrag uitspreken.

Op 24 december bereikten Brussel en Londen overeenstemming over een nieuw handelsverdrag. Aan Britse zijde werden alle nodige stappen op 31 december gezet en in afwachting van de stemming in het EU-parlement trad het verdrag op 1 januari voorlopig vast in werking. De EU-politici hadden eerder al laten weten dat voor een goede beoordeling van de afspraken het vertalen van het bijna 1300 bladzijden dikke en zeer technische verdrag in hun eigen taal nodig is.

De commissie onderhandelde de deal namens de 27 lidstaten.