De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Minder migranten in 2020, vooral uit landen buiten Europa

Den Haag - Na jaren van stijging kwamen vorig jaar minder migranten naar Nederland, meldt het statistiekbureau CBS. De vele reisbeperkingen die golden vanwege de uitbraak van het coronavirus maakten het moeilijk om deze kant op te komen. Vooral arbeidsmigranten uit landen buiten Europa bleven weg.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

In 2020 kwamen 171.000 migranten hiernaartoe die niet de Nederlandse nationaliteit hadden. Dat zijn er 44.000 minder dan in 2019. De toestroom uit landen buiten Europa nam het meest af, met 30.000 migranten. Het gaat hier om mensen die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Unie en de vrijhandelsorganisatie EFTA, waar Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland onderdeel van zijn. Er kwamen relatief gezien vooral minder kenniswerkers en andere arbeidsmigranten uit andere werelddelen. Ook kwamen minder mensen naar Nederland voor hun studie, om herenigd te worden met hun gezin en om asiel aan te vragen.

"Niet alle immigranten hebben de intentie zich permanent in Nederland te vestigen", schrijven de onderzoekers. "Een aanzienlijk deel van hen verlaat Nederland weer na verloop van tijd." Vorig jaar emigreerden 152.000 mensen uit Nederland, 9000 minder dan in 2019. Dat komt uitsluitend omdat minder mensen met een Nederlandse nationaliteit naar het buitenland verhuisden.

In de eerste vijf maanden van 2021 nam het aantal migranten weer toe. Er kwamen duidelijk meer mensen hiernaartoe vergeleken met vorig jaar, maar nog wel minder dan in 2018 en piekjaar 2019.