De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Nederland enige EU-land waar na 2010 aantal verkeersdoden steeg

Den Haag - In Nederland is het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 met 1 procent gestegen. Het is de enige EU-lidstaat waar de afgelopen tien jaar het aantal personen dat bij een verkeersongeval om het leven kwam toenam, ondanks een sterke daling van 8 procent vorig jaar doordat er vanwege de lockdowns minder mensen op de weg waren.

Met 31 doden per 1 miljoen inwoners vorig jaar scoort Nederland overigens wel flink lager dan het EU-gemiddelde van 42, meldt de Europese Commissie.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

In de hele Europese Unie van 27 landen is het percentage verkeersdoden sinds 2010 met 36 gedaald. Vorig jaar verloren ongeveer 18.800 mensen hun leven op de Europese wegen, bijna 4.000 of 17 procent minder dan in 2019. Het is een "historisch laag niveau", zegt het dagelijks EU-bestuur, "duidelijk, maar niet meetbaar" veroorzaakt door het lagere verkeersvolume vanwege de lockdowns.

De EU heeft wereldwijd gezien nog steeds de veiligste wegen, met Zweden als de nummer één (18 verkeersdoden per miljoen inwoners) en Roemenië (85) de gevaarlijkste. In Bulgarije (-26 procent), Italië en Hongarije (beide -25 procent) was de daling van het aantal verkeersdoden vorig jaar het grootst. In de EU zijn 70 procent van alle verkeersdoden in stedelijke gebieden kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, motorrijders en fietsers.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Volgens EU-commissaris Adina Vălean (Vervoer) is er actie nodig om te voorkomen dat de cijfers weer stijgen tot het niveau van voor de virusuitbraak. Want ondanks de scherpe daling heeft de EU het doel om tussen 2010 en 2020 het aantal verkeersdoden gemiddeld met de helft terug te dringen niet gehaald, behalve in Griekenland (-54 procent).