De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Nederlands deel Noordzee toneel van internationale marine-oefening

Den Haag - De Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden is de komende twee weken het toneel van een internationale mijnenbestrijdingsoefening. Onder de titel Sandy Coast 21 nemen daar Nederlandse en Belgische marineschepen, vijftien NAVO-marineschepen en zeshonderd militairen deel aan de oefening. Die eindigt in de laatste week met een havenbeschermingsoefening in de Eemshaven voor marineduikers en explosievenopruimers.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

De Noordzee is moeilijk gebied voor de marine om in te werken. Het water is er ondiep, de stroming sterk, de zeebodem is in beweging en in de buurt zijn ook nog druk bevaren scheepvaartroutes en windmolenparken.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Mijnenbestrijding is een belangrijke taak voor de marine, omdat er op scheepvaartroutes en bij havens nog altijd explosieven uit verschillende oorlogen liggen. Daarnaast kunnen havens een doelwit vormen voor terroristen.