De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Weer iets meer opvangplekken beschikbaar voor Oekraïners

Den Haag - Het aantal opvangplekken dat beschikbaar is voor Oekraïners is na een week van dalingen weer toegenomen. Ten opzichte van dinsdag zijn er ruim 1300 extra bedden beschikbaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het aantal mensen dat opgevangen wordt, steeg ongeveer even hard: met 1200.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

De bezettingsgraad in de opvangplekken die gemeenten hebben gerealiseerd is ten opzichte van dinsdag met een half procentpunt gestegen naar 75,5 procent. Dat is de hoogste bezettingsgraad tot nu toe. Wel zijn er nog altijd ruim 10.000 plekken vrij.

Er zijn nu 42.440 mensen ingeschreven bij de gemeenten. Dat betekent dat er meer dan 10.000 Oekraïners in Nederland verblijven buiten de opvang die gemeenten gerealiseerd hebben.