De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Steeds meer vrouwen op podia grote muziekfestivals

Den Haag - Op de grote Nederlandse muziekfestivals zijn steeds meer acts onder leiding van een vrouw te vinden. Toch blijven de mannen de overhand hebben, blijkt uit een analyse van het ANP op basis van de line-ups van tien grote Nederlandse festivals. Ten opzichte van 2019, het laatste festivaljaar voor de coronapandemie, steeg het aandeel vrouwen op het podium het hardst bij dancefestivals DGTL, Dekmantel en Awakenings.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Het grootste verschil is te zien in de line-ups van DGTL. Het programma bestond in 2019 voor 15 procent uit acts onder leiding van een vrouw, in 2022 is dit 37 procent. De toename is geen toeval, laat woordvoerder Bram Merkx weten. "We staan voor inclusiviteit", stelt de zegsman. "Daarop zijn onze artiesten geen uitzondering".

Naast DGTL, Dekmantel en Awakenings is gekeken naar de festivals WOO HAH!, Down The Rabbit Hole, Lowlands, Into The Great Wide Open, Pinkpop, Best Kept Secret en Motel Mozaïque. Laatstgenoemde is het enige festival waarbij het aandeel vrouwen achteruitgaat: in 2019 was dit 38 procent, ten opzichte van 30 procent in 2022. De line-up van Into The Great Wide Open telt in 2022 relatief de meeste vrouwen: 46 procent van de acts staat onder leiding van een vrouw. Hiphopfestival WOO HAH! telt relatief het minste aantal vrouwen, met een line-up die voor 15 procent uit vrouwelijke acts bestaat. Het aandeel vrouwen op WOO HAH! is wel toegenomen sinds 2019: in dat jaar was dit 6 procent.

Meer aanbod

Gemiddeld heeft ongeveer een derde van alle muzikale acts op de tien festivals een vrouw als frontpersoon, ten opzichte van een kwart in 2019. Uit een eerdere telling van muziekplatform 3voor12 komt naar voren dat dit ook de jaren daarvoor toenam. Zo waren dit in 2017 gemiddeld 16 procent vrouwelijke acts en in 2018 ruim 21 procent.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

"Veel vrouwen zijn tijdens de coronaperiode doorgebroken", geeft Bente Bollmann van Lowlands en Down The Rabbit Hole als mogelijke verklaring van de cijfers. "Denk aan MEAU, S10 en Froukje." Zijn er meer succesvolle acts onder leiding van vrouwen, dan worden die volgens Bollmann ook meer geboekt. Ook Pinkpop-manager Niek Murray noemt de line-ups "een afspiegeling van wat op dit moment populair is". "Zo hebben wij dit jaar veel Nederlandstalige acts, daar zijn er nu veel van en die doen het goed."

Geen quotum

Zowel Murray als Bollmann geeft aan dat er op hun festivals niet met een quotum wordt gewerkt, zoals in 2019 bijvoorbeeld wel door het Spaanse festival Primavera is gedaan. Voor beiden staat voorop dat de programmering moet passen bij het festival. "Maar", meent Bollmann, "moet je tussen een man en een vrouw kiezen, dan kan het zijn dat de vrouw een streepje voor heeft".

De analyse van het ANP is gebaseerd op de genderidentiteit van de zanger, zangeres of dj, zoals 3voor12 deed in 2019, om de data zo goed mogelijk te kunnen vergelijken. Voor elke act uit de line-ups van 2022 is vastgesteld of de frontpersoon zich identificeert als man, vrouw of non-binair. Soms was dit niet met zekerheid vast te stellen, bijvoorbeeld omdat er geen duidelijk frontpersoon aanwijsbaar is. In dit geval is voor de optie 'overig' gekozen.