De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Wereldbevolking bereikt grens van 8 miljard mensen

Brussel - De wereld telt voor het eerst 8 miljard mensen. Volgens schattingen van de Verenigde Naties is die mijlpaal dinsdag bereikt. Secretaris-generaal António Guterres grijpt de gebeurtenis aan "om de diversiteit en vooruitgang te vieren en tegelijkertijd herinnert het aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de mensheid voor de planeet".

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

De grens van 7 miljard mensen op aarde werd zo'n elf jaar geleden bereikt, op 31 oktober 2011. De VN gaan ervan uit dat het groeitempo de laatste jaren is afgenomen en dat die trend doorzet. De volgende mijlpaal zou pas over vijftien jaar gehaald worden, in 2037.

Dat er steeds meer mensen op aarde rondlopen is volgens de VN vooral te danken aan de mondiaal gestegen levensverwachting. Mensen leven over het algemeen langer door verbeteringen in de gezondheidszorg, voeding en hygiëne. Maar de organisatie ziet ook dat het geboortecijfer in de armste landen toeneemt, met name in Afrika.

Dat we met 8 miljard zijn is geen reden tot zorg, aldus het hoofd van het Bevolkingsfonds van de VN Natalia Kanem. Deskundigen denken dat de overconsumptie van het rijkste gedeelte van de wereldbevolking een grotere bedreiging is voor de planeet. Dat zou bijvoorbeeld zorgen voor roofbouw, ontbossing en de uitstoot van broeikasgassen.