Stockholm -- Smittspridningen av coronaviruset ökar kraftigt. Eftersom andra luftvägsvirus också är i omlopp innebär det en ökad belastning på sjukvården, meddelar socialminister Jakob Forssmed (KD).

"Ökningen ser ut att ske i princip hela landet", säger socialministern på en gemensam pressträff med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen om spridningen av covid-19.

Jakob Forssmed påminner om att coronapandemin inte är över.

"Vi lever med den i en ny fas. Vi behöver därför fortfarande ta ansvar och vara rädda om varandra".

sdlqpa0gc2K6jQ-nh.jpg

Förra veckan registrerades 6 716 covidfall i Sverige, en ökning med 58 procent från veckan innan.

"Vi är uppe på samma nivåer som vi var i vecka tolv i våras. Den här ökningen syns i alla åldrar, och särskilt inom särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten", säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Totalt i landet vårdas 1 300 personer på sjukhus med anledning av covid-19, också det en tydlig ökning från föregående vecka.

"Ökningen motsvarar ungefär 43 procent. Vi ser också ett motsvarande ökat antal inläggningar på intensivvården, även om det naturligtvis är betydligt färre patienter", säger Socialstyrelsens krisberedskapschef Taha Alexandersson.

Eftersom det samtidigt är en betydande spridning av andra luftvägsinfektioner, som säsongsinfluensa och rs-virus, ökar belastningen på sjukvården och dess personal.

"Stanna hemma om du är sjuk, vaccinera dig om du är ovaccinerad eller om du inte tagit dina tre doser som vuxen, och är du över 65 år eller tillhör en riskgrupp så fyll på med en höstdos", säger Forssmed.

Tegmark Wisell konstaterar att särskilt äldre behöver se över sin situation och vaccinskydd.

"Ju äldre man är desto större är risken för allvarlig sjukdom och att dö. Har man dessutom sjukdomar och riskfaktorer så blir risken större", säger hon.De flesta restriktioner togs bort i februari och sedan april klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom.

Några nya restriktioner är inte aktuella just nu.

"Det finns inga sådana förslag i nuläget, vare sig från regeringen eller myndigheterna", säger Jakob Forssmed.

sdlJoVZHnIvbWc-nh.jpg

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, socialminister Jakob Forssmed (KD) och Socialstyrelsens krisberedskapschef Taha Alexandersson under en presskonferens om läget för covid-19.
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Sedan den 1 april år klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Smittspridningen har efter det varit låg, liksom sjukdomens belastning på vården.

Under den senaste tiden har kurvan börjat peka uppåt igen. Ökningen sker från låga nivåer, men trenden är densamma från norr till söder.

I Västra Götaland har antalet inlagda mer än fördubblats under de senaste två veckorna, och är nu på den högsta nivån sedan i mars.

"Det har varit en långsam ökning, men förra veckan tog det rejäl fart och vi såg en snabb uppgång i de grupper som fortfarande provtas", säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Regionen förbereder sig nu för ett scenario med fortsatt ökad smittspridning. Marga Brisman, pandemisamordnare och chefläkare i Västra Götalandsregionen, säger att hon förstår om många medarbetare är oroliga inför ett allt mer ansträngt läge.

"Jag hoppas att vi ska nå en topp innan julen, men det vet man inte, viruset är ju lite gäckande. Det börjar bli en ganska pressad situation på sjukhusen med vårdplatser, så de har det jobbigt", säger Marga Brisman.I Stockholm vårdas runt 450 patienter vid något av sjukhusen i regionen – den högsta siffran sedan februari i år. Medelåldern för de som vårdas är drygt 70 år.

"Det som skiljer sig nu är att det är mindre belastning på intensivvården än i februari. Men det belastar oss och är fortfarande resurskrävande och försvårar den planerade vården", säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

"Det är svårt att sia var det tar vägen och när toppen är nådd, vi ser samma mönster i övriga nordiska länder och i storstadsregionerna i Sverige".I Region Skåne är det första gången sedan augusti som smittfallen nu ökar stadigt. Trenden syns bland såväl patienter och vårdpersonal som i provtagningar på äldre personer på särskilt boende (säbo)."Visserligen har vi många inneliggande, men det är ett gott tecken att vi fortsatt har väldigt få inom intensivvården, säger Eva Melander", smittskyddsläkare i Region Skåne.I Skåne, liksom på andra håll i landet, är det inte enbart covid-19 utan även säsongsinfluensan och RS-viruset som börjat cirkulera. Tillsammans kan virustrion skapa en problemfylld vinter. På torsdagen gick Akademiska sjukhuset i Uppsala upp i stabsläge, bland annat orsakad av virusspridningen.

"Utmaningen är belastningen för sjukvården. Får vi en tuff virussäsong och fler behövs läggas in så kommer annan sjukvård att trängas undan", säger Eva Melander.Enligt henne är rådet om att stanna hemma om man är sjuk fortfarande den viktigaste skyddsåtgärden mot covid-19 – men också att de som rekommenderas vaccin tar sin påfyllnadsdos.

Sedan tidigare uppmanar Folkhälsomyndigheten personer över 65 år och de i medicinsk riskgrupp att ta en femte påfyllnadsdos, gärna innan jul- och nyårshelgerna då många samlas.

Men än så länge är det långt ifrån alla som hörsammat rekommendationen.

Den 30 november hade 64 procent av alla över 65 år, inklusive boende på säbo och personer med hemtjänst, tagit sin femte spruta.

"Den siffran skulle behöva komma upp rejält. Det går lite trögt med dos fem och där skulle vi vilja se ett högre tempo", säger Johan Bratt.Enligt honom spelar vaccinationerna en avgörande roll för att läget i dag ser betydligt bättre ut än tidigare under pandemin.

I dagsläget vårdas 34 personer med covid-19 på något av landets intensivvårdsavdelningar, jämfört med 19 personer för en vecka sedan – men långt ifrån de nivåer som rådde under pandemins tre första vågor.

Då låg som mest 558 patienter inne för intensivvård samtidigt (april 2020). Under våg nummer två och tre i januari och april 2021 vårdades som mest 389 respektive 416 patienter på iva.

"I det här läget är det viktiga att fortsätta på inslagen väg, inte få panik och införa begränsningar i samhället. Vi har vaccin som skyddar mot svår sjukdom och vi håller koll och har åtgärder i de känsliga miljöerna", säger Eva Melander.

 {
 "excerpt": "Smittspridningen av coronaviruset ökar kraftigt. Eftersom andra luftvägsvirus också är i omlopp innebär det en ökad belastning på sjukvården. Några nya restriktioner är inte aktuella just nu.",
 "creationDate": "2022-12-12",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/kraftig-okning-av-antalet-covidfall/",
 "language": "sv",
 "categories": "Coronavirus|Nyheter",
 "media": "Bilder|Grafik",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2022/12/sdlu44YA2BgKVA-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}