Innehållet är fritt att använda med vissa användarbegränsningar, besök våra FAQ för användarvillkor.
Om du klickar på ladda ned/bädda in, bekräftar du att du har läst och accepterar användarvillkoren.
Download

Längre häng på krogen och fler i publiken – nu öppnar Sverige

Stockholm -- Fler kan gå på bio, krogen kan ha öppet till 22.30 och fotbollsmatcher får ha 500 i publiken.
Nu tas första steget i regeringens plan för att öppna Sverige efter pandemin.

Från och med tisdagen den 1 juni får biografer, teatrar och inomhuskonserter med sittande publik släppa in 50 personer, jämfört med de åtta som tidigare gällt under pandemin. För fotbollsmatcher och andra arrangemang utomhus med sittplatser ligger taket på max 500 deltagare.

Restauranger får ha öppet till klockan 22.30, men regeln om max fyra per bord blir kvar. Dessutom är det också okej för motionslopp och liknande utomhustävlingar, så länge antalet deltagare är max 150.

Regeringens plan innebär att restriktioner och rekommendationer avvecklas i fem steg. Om smittspridningen minskar så som regeringen hoppas kan nästa steg tas den 1 juli. Det steget blir större än det som tas på tisdagen.

Från 1 juli är tanken att till exempel upp till 3 000 åskådare ska få släppas in på fotbollsmatcher – men bara sittande publik. Demonstrationer med upp till 600 deltagare kommer att tillåtas.

Teatrar får släppa in 300 i salongen. På restaurangernas uteserveringar kan det nästan vara som förr i början av juli.

Om smittspridningen åter tar fart i en viss region finns möjlighet för Folkhälsomyndigheten att regionalt sänka deltagartak för till exempel fotbollsmatcher, bio och demonstrationer.

Normalt i höst?

Från mitten av juli kan begränsningar för hur många personer som får vara i bland annat butiker, gym, frisörsalonger och simhallar försvinna. Andra åtgärder för att undvika trängsel kan dock finnas kvar.

Någon gång i höst räknar regeringen med att nästan alla åtgärder har avvecklats. Totalt handlar det om nio olika typer av restriktioner och sju olika typer av rekommendationer som ska avvecklas med planens fem steg.

Eventuellt kan vissa särskilda regleringar vid stora allmänna sammankomster och offentliga tillställningar behövas även efter sommaren.

Regeringen bedömer också att en hög beredskap behöver finnas kvar för bland annat storskalig testning, smittspårning och fortsatta vaccinationer.

Innehållet är fritt att använda med vissa användarbegränsningar, besök våra <a href="https://ednh.news/sv/faq" target="_blank">FAQ</a> för användarvillkor.<br/>Om du klickar på ladda ned/bädda in, bekräftar du att du har läst och accepterar användarvillkoren.
Grafik: Johan Hallnäs

Måste minska före steg två

Men för att fler avvecklingssteg än steg ett i öppningsplanen ska kunna tas, krävs att smittspridningen fortsätter att minska.

Avvecklingssteg två och tre kan tas när smittspridningen ligger på vad regeringen kallar smittspridningsnivå två.

Det innebär att antalet covidfall per 100 000 invånare över de senaste 14 dagarna är färre än 200, att antalet covidpatienter på sjukhusen är under 300 och att över 50 procent av den vuxna befolkningen fått sin första vaccindos.

Regeringen skriver i planen att den kommer att göra en samlad bedömning av när Sverige gått in i en ny smittspridningsnivå. Det betyder att alla indikationerna inte behöver vara uppfyllda samtidigt.

Regeringen skriver också att alla restriktionerna inom ett avvecklingssteg inte kommer att avskaffas automatisk när Sverige bedöms gått in i en lägre smittspridningsnivå.

Det krävs beslut om varje restriktion för sig, vilket gör att de inte förändras alla på samma dag.

Fakta: Så ska restriktionerna hävas

Här är de olika stegen i regeringens plan för öppnandet av Sverige. Datumen kan ändras beroende på det aktuella smittläget.

Steg ett (1 juni):

 • Bio, teater, konserter inomhus med sittplatser: max 50 deltagare.
 • Restauranger får ha öppet till 22.30, men regeln om max fyra per bord blir kvar.
 • Regeln om en person per sällskap i serveringar i gallerior tas bort.
 • Demonstrationer och arrangemang utomhus med stående deltagare: max 100 deltagare.
 • Begravningar, vigslar och gudstjänster inomhus med sittande deltagare: Max 50 personer.
 • Fotbollsmatcher och andra arrangemang utomhus med sittplatser: max 500 deltagare.
 • Motionslopp och liknande utomhustävlingar: Max 150 utövare.
 • Loppisar och marknader tillåts, men måste följa liknande regler mot trängsel som butiker.
 • Varuhus slipper maxtaket på högst 500 personer – ersätts med krav på riskbedömning.
 • Maxantal per kvadratmeter för bland annat varuhus, butiker, gym och badhus blir dock kvar.
 • Liseberg, Gröna Lund och liknande permanenta tivoli kan öppna, men ska följa samma begränsningsregler som djur- och nöjesparker.
 • Mindre läger och cuper tillåts för barn och unga.
 • Föreningar kan ordna sommarläger.
 • Matcher och tävlingar för vuxna utomhus tillåts.
 • Råd om distansundervisning för vuxna tas bort.

Steg två (1 juli):

 • Bio, teater och konserter med sittande publik inomhus: 300 deltagare tillåts.
 • Begravningar, vigslar och gudstjänster inomhus med sittande deltagare: Max 300 personer.
 • Ytterligare utökade öppettider på serveringsställen.
 • Tillåtet att servera mat och dryck till stående utomhus.
 • Regeln om fyra per bord tas bort för uteserveringar.
 • Fotbollsmatcher och andra arrangemang med sittande publik utomhus: 3 000 deltagare tillåts.
 • Demonstrationer och andra arrangemang med stående deltagare utomhus: 600 deltagare tillåts.
 • Motionslopp och liknande utomhustävlingar: 900 utövare tillåts.
 • Bröllopsfester och andra privata fester i hyrd lokal: 50 deltagare tillåts.
 • Andra tillställningar med stående deltagare inomhus: 50 deltagare tillåts.
 • Råd om att endast umgås med närmsta kretsen tas bort.
 • Råd till föreningar att ställa in möten och stämmor tas bort.
 • Råd till idrotts- och kulturföreningar att hålla träning och aktiviteter utomhus tas bort.
 • Återstående begränsningar för tävlingar och cuper tas bort.
 • Reglering om åkattraktioner i nöjesparker tas bort.
 • Råd om att undvika tjänsteresor och konferenser lättas upp.

Steg tre (15 juli):

 • Platsbegränsningen på fjärrtåg och långfärdsbussar tas bort.
 • Rådet om begränsningar av antalet passagerare per fordon i kollektivtrafiken tas bort.
 • Råd om munskydd i kollektivtrafik tas bort.
 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud för till exempel parker och badplatser upphävs.
 • Butiker, gym, simhallar, frisörsalonger, museer, nöjes- och djurparker slipper krav på visst antal kvadratmeter per person.

Steg fyra (september):

 • Alla deltagarbegränsningar för bland annat bio, teater, konserter, demonstrationer och idrottspublik tas bort.
 • Inga deltagarbegränsningar för privata fester i hyrd lokal.
 • Restauranger återgår till normala öppettider.
 • Inga begränsningar för antal gäster per bord. Inga krav på avstånd inomhus mellan borden.
 • Konserter inomhus på restauranger tillåts.
 • Mässor omfattas inte längre av deltagartak.

Steg fem (i höst):

 • Möjligheter för skolor att bedriva distansundervisning begränsas eller tas bort.
 • Regleringar i begränsningsförordningen för att undvika trängsel på handelsplatser samt platser för fritids- och kulturverksamheter tas bort.
 • Allmänt råd om att undvika trängsel, ses utomhus och arbeta hemifrån tas bort.
 • Särskilt råd om god handhygien tas bort.
 • Endast råd att stanna hemma vid symtom kvarstår.
 • Uppdraget till myndigheter att vidta åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån upphör