Stockholm -- Riksdagens talman ger Moderatledaren Ulf Kristersson uppdraget att sondera för en ny regering.

"Han kommer att få tre dagar på sig", säger talman Andreas Norlén.

Andreas Norlén har under dagen suttit i möten med alla de åtta riksdagspartiernas partiledare.

Hans ambition är att regeringsbildningen inte får ta lika lång tid som efter riksdagsvalet 2018. Som första åtgärd ger han ett så kallat sonderingsuppdrag till M-ledaren Ulf Kristersson.

"Han kommer att få tre dagar på sig att sondera för en ny regering, det vill säga han ska rapportera tillbaka till mig på fredag. Han kan då antingen slutrapportera eller begära en förlängning", säger Andreas Norlén.

Kristersson får därmed den första möjligheten att undersöka om han kan accepteras som statsminister av riksdagen. För det krävs att han inte har 175 röster eller mer emot sig.

En M-KD-regering med stöd av Sverigedemokraterna och Liberalerna saknar dock ett mandat för att klara en omröstning. Ulf Kristersson behöver alltså locka över minst en ledamot från andra sidan för att bli statsminister, och en centerpartist ligger närmast till hands.

För att hålla uppe tempot siktar talmannen på att riksdagen ska kunna rösta om en statsministerkandidat på måndag i nästa vecka.

"Lite slängigt kan man säga att vi kommer att ha en statsministeromröstning i veckan tills den här processen är slut".

sdlcC66O06A7Os-nh.jpg

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tas emot av riksdagens talman Andreas Norlén för en talmansrunda i riksdagen.
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ulf Kristersson skriver på Facebook efter beskedet att han de kommande dagarna helt kommer att fokusera på samtal med andra partier som också vill ha maktskifte. "Moderaterna och jag är redo att ta ansvar för att Sverige får en fungerande ledning igen."

Talmannen kan komma att föreslå Ulf Kristersson som statsminister även om han inte lyckas med sitt sonderingsuppdrag.

"Då får jag ta ställning till om jag antingen går med hans namn till kammaren ändå för att hålla tempo i processen, eller om jag ska utse en annan sonderingsperson. Det har jag inte bestämt än", säger Norlén.

"Det främsta är att han (Kristersson, reds anm) är ledare för det största partiet i den grupp som fällde statsminister Stefan Löfven", säger talmannen.

Under partiledarsamtalen var det också fler som nämnde Kristersson.

"Det var fler som pekade på Kristersson än som pekade på ett annat regeringsunderlag. Det tyckte jag var en god grund för att fatta det beslutet", säger Norlén.

Mandatfördelningen nu är precis densamma som under de långa talmansrundorna 2018–2019. Men det politiska landskapet har förändrats. Andreas Norlén betonar vikten av att hålla ett annat tempo nu. Men han kommer inte att neka en kandidat förlängd förhandlingstid om det riskerar att förstöra fruktbara samtal.

En statsministeromröstning kan balansera på en knivsegg. Om någon ledamot byter sida kan majoriteten ändras, vilket gör att politiska vildar och de som avviker från partilinjerna i riksdagen kan få stort inflytande för vilken regering det blir.

Så små marginaler är inte att föredra, enligt talmannen.

"Jag tycker det vore demokratiskt beklagligt om en ledamot fastnade i trafiken eller blev sjuk på morgonen när omröstningen ska äga rum", säger Andreas Norlén.

KD-ledaren Ebba Busch vill se en ny borgerlig statsminister, och tror att det är möjligt att enskilda ledamöter från andra partier kan bidra med de extra röster som krävs. Till exempel har centerpartisten Helena Lindahl i tidigare omröstningar röstat nej till Stefan Löfven.

"Vi vet partiernas förhållningssätt till de olika statsministeralternativen, men hur enskilda personer faktiskt röstar vid en skarp omröstning, det är det ingen som med säkerhet kan säga på förhand", säger Ebba Busch.

"Det är därför jag säger att stödet för en borgerlig statsminister måste prövas i kammaren".

Frågan har också kommit att handla om en statsministerkandidat måste ha stöd för sin budget.

Norlén säger att budgetfrågan inte ensam kan avgöra vem han föreslår som statsminister eller vem han ger ett sonderingsuppdrag.

"Det är en viktig fråga men kanske inte avgörande för min process".Efter fyra misslyckade omröstningar går Sverige till extraval. Men Norlén är optimistisk.

"Jag förutsätter att vi har en regering före julis slut."

regpussel.jpg

Grafik: Johan Hallnäs/TT

 {
 "excerpt": "Riksdagens talman ger Moderatledaren Ulf Kristersson uppdraget att sondera för en ny regering. Han får tre dagar på sig.",
 "creationDate": "2021-06-30",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/m-ledaren-far-chans-att-bilda-regering/",
 "language": "sv",
 "categories": "Nyheter|Val",
 "media": "Bilder|Grafik|Videor",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2021/06/sdlB3ATc6EOass-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}