Innehållet är fritt att använda med vissa användarbegränsningar, besök våra FAQ för användarvillkor.
Om du klickar på ladda ned/bädda in, bekräftar du att du har läst och accepterar användarvillkoren.
Download

Pandemikollaps för nordiskt samarbete

Innehållet är fritt att använda med vissa användarbegränsningar, besök våra <a href="https://ednh.news/sv/faq" target="_blank">FAQ</a> för användarvillkor.<br/>Om du klickar på ladda ned/bädda in, bekräftar du att du har läst och accepterar användarvillkoren.
Stockholm -- Det nordiska samarbetet har kollapsat i covid-19-pandemin.

Spretiga coronastrategier och nya gränshinder slår mot handel, resande och den gemensamma arbetsmarknaden samtidigt som nationalism börjar sprida sig, varnar Bertel Haarder, ordförande i Gränshinderrådet.

"Det som svenskarna har upplevt, särskilt i förhållande till Norge och Danmark, är oacceptabelt. Det har varit frågan om diskriminering", säger Bertel Haarder, som även är ledamot i danska folketinget.
Gränshinderrådet, som Haarder leder, arbetar på uppdrag av de nordiska regeringarna för att främja fri rörlighet inom Norden.

Haarder upplever att många parlamentariker i de nordiska länderna delar hans oro. Men han saknar samma inställning på regeringsnivå.

"När vi hade session i Nordiska rådet i höstas var det ingen av de ansvariga ministrarna som ville erkänna att det kunde ha gjorts bättre", säger han.

48 olika störningar

Officiellt heter det att Nordens regeringar ska skapa den mest hållbara och integrerade regionen i världen till 2030. Men den nordiska passfriheten har efter drygt 60 år i princip satts ur spel. Gränshinderrådet har sedan i våras loggat 48 nya störningar som uppstått som en konsekvens av de nordiska myndigheternas hantering av pandemin.

Konkret handlar det om allt från inreserestriktioner till karantänsregler och nedstängningar, men det är även detaljer som att coronatester från andra länder inte godtas.

En del av störningar har åtgärdats. Men hälften finns kvar, trots att rådet i en serie brev vädjat till ansvariga ministrar i Norden om att undanröja dem. Rådet har även uppmanat statsministrarna att utarbeta en gemensam strategi för att hantera stora kriser.

Störningarna gäller främst gränspendlare, som bor på ena sidan en nordisk gräns men har sitt arbete på den andra. De hamnar nu i kläm mellan olika socialförsäkringssystem och a-kassor när arbetsgivare skickar hem folk för hemarbete, permitteringar eller i värsta fall på grund av uppsägning.

Dessutom är det arbetsrättsliga läget vad gäller arbetsplikten oklart om en gräns stängs helt.

Privatekonomiskt kan gränspendlare som jobbar hemifrån även förlora skatteavdrag, när de plötsligt ska deklarera och betala skatt i två länder.

Krav på negativt coronatest

Föräldrar som delar vårdnad och bor i olika nordiska länder riskerar att få problem med krav på ett nytaget negativt coronatest om det brådskar att hämta barnet från den andra föräldern.

"Jag är själv resultatet av ett gränsäktenskap. Min bror, min morbror och moster och kusiner finns på norsk sida. Dem har jag knappt sett sedan i mars", säger Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot för KD från Värmland och ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.

Han bor Årjängs kommun, hundratalet meter från norska gränsen.

"Den gränsen fanns inte, förrän i mars (2020). Då helt plötsligt fanns den där. Och den kom med besked", säger han.

Han lägger stor skuld på att det blivit som det har blivit på den svenska coronastrategin och den betydligt större smittspridningen i Sverige jämfört med Norge.

"Som det ser ut nu så har Sverige radikalt misslyckats med sin coronastrategi. Det är ingen tvekan. Den är inget jag försvarar", säger han.

Han oroar sig mycket för de ekonomiska konsekvenserna, eftersom hundratals Årjängsbor arbetar med norsk gränshandel. Och han stör sig på alla nya gränshinder och vad han upplever som ett stort mått av godtycke när norska myndigheter hanterar svenskar som vill över gränsen.

"Men den sociala biten är för oss som bor längs gränsen mycket viktigare", säger han.

"Nu har det blivit så att är du svensk så är du per definition livsfarlig".

Tvingades bära särskilda västar

Berättelser om diskriminering och mobbning av svenskar hör han allt oftare och den allmänna bilden av Sverige i norska medier, som han följer dagligen, gör honom upprörd.

Enligt Ottosson är ett av de värsta exemplen på diskriminering som han hört om i covid-19-pandemin att svenska byggjobbare i Oslo en period tvingades bära särskilda västar och förpassades till separata omklädningsrum, matsalar och bostäder.

"Inga andra jämförelser i övrigt, men det blir ju som vår tids Davidsstjärna – eller apartheid om du vill", säger han.

Rune Tunhøvd, ansvarig för arbetsmiljö och säkerhet på byggfirman Bundebygg i Oslo, bekräftar för TT att norska byggföretag under en period separerade anställda från Sverige från annan personal med särskilda västar och åtskilda lokaler och toaletter. Det var i linje med en uppgörelse mellan branschen och norska myndigheter.

"Kunde fortsätta jobba"

Det gick ut på att få till stånd ett undantag från de hårda norska karantänsreglerna som införts för resande från Sverige, enligt Tunhøvd.

"Det var en generell regel som gällde i hela Norge som branschföreningen för alla bygg- och anläggningsföretag hade gjort upp om med norska myndigheter", säger han.

TT: Det var inga som kände sig diskriminerade eller sade att det var mobbning?

"Nej. Det var snarare glädje bland de svenska arbetarna, att de kunde fortsätta jobba i Norge och inte blev tvungna att bli permitterade och tvingas stanna i Sverige. Det hade ju varit resultatet om vi inte hittat en annan lösning".

Jonas Ekblom

Fakta: Nordisk trafik och gränshandel har rasat i pandemin

Oavsett hur man mäter är covid-19-pandemins effekter på nordiskt utbyte och samarbete rejält negativt.

Den norska gränshandeln i Sverige har tvärnitat, ned med 96 procent i tredje kvartalet 2020 enligt Norges statistikbyrå SSB. Viking Line har inte kört en enda färja mellan Stockholm och Helsingfors sedan i mars och Stena Line har stängt ned linjen Oslo-Köpenhamn och dragit in en färja.

Flygtrafiken mellan den nordiska huvudstäderna har rasat till kanske 10-15 procent av normala nivåer enligt SAS, medan biltrafiken över Öresund i princip har halverats.

Bakom de hårda siffrorna döljer sig en ny och betydligt krångligare värld för gränspendlare och familjer med nära och kära i flera nordiska länder, med gränshinder, reserestriktioner, karantänsregler och smittskyddsåtgärder som försvårar resor till andra nordiska länder.

Nordiska rådets 72:a session, som skulle ha hållits i Reykjavik i oktober, ställdes 2020 in. Det var första gången sedan 1953 som något sådant hänt. I stället blev det en så kallad sessionsvecka med digitala möten.

(Fakta från december 2020)

Innehållet är fritt att använda med vissa användarbegränsningar, besök våra <a href="https://ednh.news/sv/faq" target="_blank">FAQ</a> för användarvillkor.<br/>Om du klickar på ladda ned/bädda in, bekräftar du att du har läst och accepterar användarvillkoren.
De viktigaste handelsplatserna för den norsk-svenska gränshandeln. Orterna kan nås av cirka 1,5 miljoner norrmän på 1, 5 timmar eller snabbare.
Grafik: Fanny Öqvist Westerberg/TT