Stockholm -- Sverige öppnar upp. Coronarestriktionerna försvinner den 9 februari.

"De svåraste konsekvenserna av smittan ligger av allt att döma bakom oss", säger statsminister Magdalena Andersson (S).

Regeringen och Folkhälsomyndigheten lämnade beskedet på en presskonferens nästan på dagen två år efter att covid-19 klassades som en samhällsfarlig sjukdom.

Det innebär att idrottsläktare, biosalonger, teatrar och konsertlokaler åter får fyllas från 9 februari.

Restauranger kan återgå till normala öppettider och sällskap behöver inte begränsas till åtta personer. Det kan åter bli dans på nattklubbar och stora bröllopsfester får hållas i hyrda lokaler. Antalet besökare behöver inte begränsas i butiker, gym och museer.

Restriktionerna tas bort trots att smittspridningen fortfarande är hög och bedöms vara det ytterligare en tid.

"Pandemin är inte över, men vi är på väg in i en helt ny fas", säger statsminister Andersson.

Regeringen ger två huvudskäl till att Sverige kan öppnas upp.

Det ena skälet är att omikron nu är helt dominerande och att kunskapsläget om den virusvarianten förbättrats under den senaste veckan.

"Covid-19 är inte som förut. Omikron ger en mildare sjukdom för de allra flesta", säger socialminister Lena Hallengren (S).

Regeringen pekar på att antalet patienter i intensivvården varit stabilt sedan årsskiftet trots stor ökning av smittan. Antalet patienter på sjukhusen har visserligen ökat, men inte alls i paritet med smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten omvärderar nu covid-19 och anser inte längre att den är en samhällsfarlig sjukdom. Myndigheten hemställer därför om att den klassificeringen tas bort.

"Vi kan nu leva med pandemin på ett annat sätt än vad som varit möjligt tidigare", säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Bedömningen är att vårdregionerna kan klara att samhällslivet återgår till det normala.

Det andra huvudskälet till att regeringen anser att restriktionerna kan tas bort är att vaccinationstakten ökat på senare tid. Statsministern pekar på att 1,5 miljoner vaccineringar genomförts sedan mitten av förra veckan och att varannan vuxen svensk kommer att ha fått sin tredje dos under denna vecka.

Uppmaningen till alla att vaccinera sig står dock fortfarande fast.

"Den som fått sin tredje dos är 50 procent mindre smittsam", säger statsminister Magdalena Andersson.

sdlMfjqTzBYoKs-nh.jpg

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, statsminister Magdalena Andersson (S) och socialminister Lena Hallengren (S) håller pressträff i Rosenbad. Regeringen slopar alla coronarestriktioner från och med den 9 februari.
Foto: Marko Säävälä/TT 

De som är ovaccinerade rekommenderas att undvika trängsel och stora folksamlingar. På presskonferensen underströks att covid-19 fortfarande kan leda till svår sjukdom och död för framförallt ovaccinerade.

Även några andra rekommendationer kommer att vara kvar efter 9 februari. Man ska fortfarande stanna hemma om man är sjuk och har covidsymtom. Däremot rekommenderas inte längre testning.

Testning och smittspårning ska framöver fokuseras på vården och äldreomsorgen.

"Att skydda dem som riskerar de allra mest allvarliga konsekvenser av smitta har varit central under pandemin och ska så vara fortsättningsvis", säger Tegmark Wisell.

Arbetsgivare som har personal som arbetar hemifrån uppmanas att planera för en successiv återgång till arbetsplatsen.

"Vi vill inte riskera att få en för stor grupp som blir sjuka samtidigt", säger Tegmark Wisell.

Regeringen kommer inom kort att lägga fram förslag på att avskaffa covid 19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Tanken är att de lagarna ska vara borta 1 april. Då ska även återstående rekommendationer tas bort eller anpassas.

Samtidigt kommer regeringen att föreslå riksdagen att covid-19 inte längre ska klassas som en samhälls- och allmänfarlig sjukdom, utan bara som en anmälningspliktig sjukdom.

Även inreserestriktionerna för resor från nordiska länder som infördes i december slopas.

Med Danmark i täten har flera europeiska länder under veckan börjat avveckla merparten av sina coronarestriktioner. Norge har följt i grannlandets fotspår och Finland har kommit med beskedet att alla restriktioner ska vara upphävda den 1 mars.

"Vi säger farväl till restriktionerna och välkommen tillbaka till det liv som vi kände det före corona", sade danska statsminister Mette Frederiksen (S) när beskedet kom i förra veckan.

Liknande tongångar kommer från Norge:

"Vi har gått över i en ny fas av pandemin", sade statsminister Jonas Gahr Støre på en presskonferens i veckan.

sdlXH2GAXuhm4A-nh.jpg

Johan Hallnäs/TT

Också i Sverige menar statsepidemiolog Anders Tegnell att covid-19-pandemin har gått in i ett nytt skede.

"Det är en annan typ av pandemi med en annan typ av belastning på samhället", säger Tegnell, samtidigt som han betonar att pandemin definitivt inte är över.

"Möjligen har vi nått något slags topp", säger han.

Det är fortsatt en ansträngd situation inom vård och omsorg, främst till följd av sjukfrånvaro bland personalen, enligt Socialstyrelsen.

"Antalet avlidna ökar, men dödligheten har inte alls stigit på samma sätt som under tidigare vågor", säger Tegnell.

Fortfarande gäller att stanna hemma om man är sjuk. Ovaccinerade behöver vara extra försiktiga. Arbetsgivare ska förbereda för en successiv återgång till arbetsplatserna. För allmänheten rekommenderas att inte alls testa sig från den 9 februari.

Fakta: Detta gäller från 9 februari

Alla som är sjuka och misstänker covid-19 rekommenderas stanna hemma.

Ovaccinerade rekommenderas undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas.

En återgång till att arbeta på arbetsplatsen bör ske successivt.

Universitet och högskolor som haft delvis distansundervisning rekommenderas successiv tillbakagång.

Sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder.

Testning ska fokusera på patienter och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Fakta: Hälften fått dos tre

Över hälften av Sveriges vuxna befolkning har nu fått en tredje dos covidvaccin.

Totalt har 4 156 020 personer, 18 år och äldre, fått en tredje dos, vilket motsvarar 50,3 procent av befolkningen i den åldersgruppen. Det framgår av Folkhälsomyndighetens statistik, som baseras på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret.

I åldersspannet från tolv år och uppåt har sammanlagt 7 520 144 personer fått minst två vaccindoser. Det motsvarar 83,6 procent av befolkningen i åldersgruppen.

Hittills har totalt 16 100 smittade personer avlidit under pandemin.

 {
 "excerpt": "Sverige öppnar upp. Coronarestriktionerna försvinner den 9 februari. Covid-19-pandemin har gått in i ett nytt skede, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.",
 "creationDate": "2022-02-03",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/sverige-oppnas-pandemin-gar-att-leva-med/",
 "language": "sv",
 "categories": "Coronavirus|Nyheter",
 "media": "Bilder|Grafik|Videor",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2022/02/sdlNbjgrNveVxE-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}