Stockholm -- Elpriserna på Europas elmarknad måste frikopplas från de orimliga gaspriserna som Ryssland har skapat, säger statsminister Magdalena Andersson (S).

EU-kommissionen har redan presenterat utkast till olika förslag som går i denna riktning. Diskussioner om detta pågår redan i flera EU-länder. När EU:s energiministrar möts i Bryssel kommer frågan att stå högst på dagordningen.

"Det är väldigt bra och vi kommer att vara en pådrivande kraft i Europa", säger Andersson.

Men det kommer att ta tid att få nya EU-regler på plats, tror statsministern.

"Att hela EU skulle fatta ett beslut före det svenska valet (den 11 september) framstår inte som sannolikt", säger hon.

På en pressträff säger Magdalena Andersson att regeringen inte kommer att "lämna svenska hushåll och företag åt sitt öde".

Hon beskriver den europeiska energimarknaden som dysfunktionell just nu. Till exempel drabbas elkunder i södra Sverige av höga gaspriser i Tyskland, trots att Sverige använder väldigt lite gas.

"Elpriserna på Europas elmarknad måste frikopplas från de orimliga gaspriserna som Ryssland har skapat", säger hon.Tjänstemän i regeringskansliet har räknat på hur det skulle påverka svensk elmarknad.

"Det skulle kunna innebära minst en halvering av elpriserna i södra Sverige", säger Andersson.

sdlkJXF9osV4JU-nh.jpg

Magdalena Andersson säger att hon trots den svenska valrörelsen kommer att fokusera på att hitta en EU-lösning som sänker elpriserna.

"I grunden är detta ett europeiskt problem", säger Andersson.

Men Moderatledaren Ulf Kristersson tycker att Andersson smiter från sitt eget ansvar. På Facebook skriver han:

"Nu vill hon tydligen ställa in valdebatten om sin egen misslyckade energipolitik, för att i stället fly ner till Bryssel. Tydligen för att påpeka att Sverige naturligtvis står bakom det energiförslag som EU-kommissionen redan arbetar med, och som flera andra länder ställer sig bakom. Detta är bara dimridåer och avledningsmanöver, för att hon vill slippa stå till svars i valrörelsen för sin egen energipolitik", skriver Kristersson.

Finansminister Mikael Damberg (S) manar hushåll att se över sin energikonsumtion. Och att utnyttja de stöd som finns för att exempelvis installera treglasfönster, solpaneler och lagring för egenproducerad el eller använda den avgiftsfria energirådgivning som finns i kommunerna.

"Vi måste alla ta vårt ansvar för vår egen energiförbrukning", säger Damberg.

Exakt hur det ska gå till att frikoppla elpriserna från gaspriserna presenteras inte. Men andra EU-länder har redan infört olika modeller för att få ned priserna och EU-kommissionen har också olika förslag på bordet.

"Det finns olika modeller som testas och diskuteras", säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

sdl1nrGRPdxCUE-nh.jpg

Samtidigt säger regeringen att svenska myndigheter måste släcka sina lampor oftare för att få ner elräkningarna till vintern. Närmare 200 myndigheter får i uppdrag att snabba på sitt arbete med att minska sin energianvändning.

"Avgörande för att hålla priserna nere inför kommande vinter är att minska energianvändningen av alla energislag. Här är det viktigt att hela samhället bidrar till att minska energianvändningen. Den statliga förvaltningen och offentliga sektorn kan och ska gå före för att visa vägen", säger säger civilminister Ida Karkiainen (S).

[btx_video type="external" video_url="https://vimeo.com/746904853" video3d="false"]

Målet är att energibesparingen på myndigheterna ska ge effekt på elpriserna redan till vintern. Åtgärderna kan handla om att byta ut belysningskällor, armaturer eller att använda sig av mer energisnåla tekniker. Även att styra belysning och ventilation efter behov, så att lampor och fläktar inte står på under nattetid.Vad varje enskild myndighet behöver göra ska regeringen däremot inte att besluta om, då olika myndigheter har olika slags energianvändning och energisystem.

"Alla åtgärder passar inte alla, men alla kan göra något", säger energiministern.

Utöver det ger regeringen länsstyrelserna i uppdrag att stötta kommuner och regioner för att även de ska spara på energi.

Enligt Khashayar Farmanbar är energieffektiviseringar en underutnyttjad potential. Han hänvisar till en rapport från Energiforsk som visar att om hela Europa minskar sin användning med 5 procent så skulle priserna i sydligaste Sverige vara på samma nivå som förra hösten.

"Det ger en viktig bild av den enorma potential som energibesparing har för att minska elpriserna", säger han.

Khashayar Farmanbar säger vidare att varje sparad kilowattimme minskar sårbarheten när Ryssland vill påverka energipriserna.

"Vi alla behöver ta vårt ansvar. Vi har gett ett uppdrag till Myndighetssverige, men även privatpersoner och företag måste göra sin viktiga insats", säger han.

 {
 "excerpt": "Elpriserna på Europas elmarknad måste frikopplas från de orimliga gaspriserna som Ryssland har skapat, säger statsminister Magdalena Andersson (S). Samtidigt vill regeringen att hela samhället ska spara på energi. Svenska myndigheter får i uppdrag att snabba på sitt arbete med att minska sin energianvändning.",
 "creationDate": "2022-09-07",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/sverige-vill-driva-pa-for-att-frikoppla-eus-elpriser-fran-gasen-myndigheter-uppmanas-spara-energi/",
 "language": "sv",
 "categories": "Energi",
 "media": "Bilder|Grafik|Videor",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2022/09/sdl3d_QwelDeBs-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}