Coronavirus

Europa sätts på prov under pandemin
Den europeiska kontinenten har blivit epicentrum för covid-19-pandemin, som sätter EU-medlemsstaternas hälsosystem och ekonomier, europeisk solidaritet och Schengenområdets funktion på prov. Den tvingar medborgarna att anpassa sig till nya sätt att leva och arbeta.
Load More
Fail to load posts. Try to refresh page.