Innehållet är fritt att använda med vissa användarbegränsningar, besök våra FAQ för användarvillkor.
Om du klickar på ladda ned/bädda in, bekräftar du att du har läst och accepterar användarvillkoren.
Download

Tusentals med postcovid i Sverige

Innehållet är fritt att använda med vissa användarbegränsningar, besök våra <a href="https://ednh.news/sv/faq" target="_blank">FAQ</a> för användarvillkor.<br/>Om du klickar på ladda ned/bädda in, bekräftar du att du har läst och accepterar användarvillkoren.
Grafik: Johan Hallnäs/TT
.
Stockholm -- Över 11 000 patienter har hittills fått en diagnos för långtidscovid i primärvården.
Användningen av diagnosen har ökat stadigt varje månad sedan den lanserades i oktober.

Men läkare tror fortfarande att det finns ett mörkertal.

"Det är fortfarande svårt att veta exakt hur många som är drabbade och som inte fått rätt diagnos. Jag skulle tolka siffrorna med lite försiktighet", säger Mirjam Schimanke, medicinskt ansvarig läkare vid covidmottagningen på Vrinnevisjukhuset i Östergötland.

En ny kartläggning som Socialstyrelsen gjort visar att drygt 11 000 patienter diagnosticerats med postcovid inom primärvården, exempelvis på vårdcentraler.

Drygt 6 000 har fått diagnosen inom den offentligt drivna primärvården, och ytterligare cirka 5 000, enligt en grov uppskattning, i den privata primärvården. Det kan förekomma överlappningar och Socialstyrelsen betonar att statistiken är osäker.

Dröjt att använda

Diagnoskoden för postcovid infördes i mitten av oktober förra året. Men inom vården har det dröjt innan den tagits i bruk, säger Mirjam Schimanke.

"Det tar ett tag tills alla verksamheter har förankrat den och den verkligen börjar användas. Därför kan det fortfarande finnas de som drabbades förra året men som går runt utan att ha fått en diagnos", säger hon.

Hon bedömer dock inte att en utebliven diagnos inneburit sämre vård.

"Det är symptomstyrt. Bara för att man fått en annan diagnoskod betyder det inte att man fått sämre vård eller försenad rehabilitering", säger hon.

Mest kvinnor

Ytterligare nästan 2 400 patienter har fått en postcoviddiagnos inom den specialiserade vården. Och medan majoriteten av dem som får postcovid inom primärvården är kvinnor, 65 procent, finns det finns en liten övervikt av män i den specialiserade vården.

Symptomen skiljer sig också delvis mellan primärvård och specialiserad vård.

På vårdcentralerna var hjärntrötthet och kognitiv nedsättning de vanligaste symtomen, följt av smärta och besvär med lungfunktion eller andning.

I den specialiserade vården var det i stället besvär med lungfunktion som var vanligast.

"Det är ett mönster som vi sett på vår mottagning redan sedan förra sommaren", säger Mirjam Schimanke.

Olika i landet

Hur vanligt det är med postcovid skiljer sig också över landet. Högst andel patienter med postcovid inom primärvården har Region Uppsala med 138 patienter per 100 000 invånare.

Närmast efter kom Region Östergötland, som även var den region som hade flest postcovidpatienter i den specialiserade vården i förhållande till befolkningen, följt av Gotland och Västernorrland.