$titleToDisplay


Politică editorială

Conţinut editorial

Beneficiarii se angajează să ofere şi să monitorizeze Acţiunile lor luând în calcul menţinerea unor standarde înalte generale în toate privinţele (şi în mod special cu referire la conţinutul lor, calitatea acestuia şi integritatea editorială), satisfacând cererea şi interesul audienţelor.

Acţiunile (a) au scopul de a selecta, verifica şi disemina informaţii despre UE; (b) sprijină şi reflectă diversitatea culturală UE; (c) conţin acoperire media cuprinzătoare, autoritativă şi imparţială a ştirilor şi afacerilor curente din UE şi de pe mapamond, precum şi a dezbaterilor informate de la nivelurile regionale, naţionale şi UE; (d) oferă conţinut documentar şi explicativ; (e) oferă conţinut ce explică impactul politicilor, deciziilor şi acţiunilor UE asupra vieţii cetăţenilor UE şi reflectă interesul audienţelor.

Beneficiarii vor prezenta o viziune imparţială, pregătită şi comentată de reporteri profesionişti, a lucrărilor şi politicilor instituţiilor şi agenţiilor UE. 

Obiectivul acţiunii

Beneficiarii vor:

Publica pe website-urile lor şi vor pune la dispoziţie tuturor ce solicită o declaraţie cu privire la angajamentul lor către cititori/ascultători/telespectatori, descriind Acţiunile, standardele şi obiectivele lor;

Raporta cu un nivel rezonabil de detalii performanţa Acordului şi vor publica pe website-ul/urile lor o expunere a: (a) modul în care ating obiectivele şi standardele publicate; (b) standardelor editoriale adecvate Acţiunilor, măsurile luate pentru a asigura urmărirea acestor standarde şi măsura în care beneficiarii au fost în conformitate cu aceste standarde; (c) subiectul şi tratarea plângerilor din partea audienţelor indicând proporţia ce a fost susţinută. 

Standarde de calitate

Beneficiarii vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că tot conţinutul difuzat, transmis sau publicat de către sau din partea sau sub licenţă de către Beneficiari ca parte a Acţiunilor: (a) are scopul de a se adresa unei game largi de subiecte; (b) este difuzat la momente potrivite, dacă este aplicabil criteriul; (c) tratează subiectele controversate cu acurateţea şi imparţialitatea necesară; (d) evită orice poate ofensa, în mod legitim, bunul gust sau decenţa, sau are tendinţa de a încuraja crime şi de a duce la tulburări sociale, sau îi poate ofensa pe telespectatori sau ascultători; (e) nu exploatează în mod impropriu sensibilităţile unei audienţe, viziunile religioase şi/sau credinţele celor ce aparţin unei anumite religii sau confesiuni; (f) nu includ tehnici ce influenţează audienţele fără ştiinţa acestora.

Beneficiarii vor: (a) crea şi revizui regulat instrucţiuni editoriale care explică standardele lor de calitate referitoare la Acţiuni; (b) face tot ce le stă în putinţă să se asigure că instrucţiunile sunt resepctate în procesul de oferire de ştiri şi conţinut.

Instrucţiunile editoriale vor indica, adiţional, în măsura în care Beneficiarii consideră potrivit: (a) ce implică şi nu implică imparţialitatea necesară; (b) modul în care imparţialitatea necesară poate fi atinsă în conţinutul editorial ce este produs.

Cercetare

Beneficiarii vor face aranjamentele necesare pentru a cerceta nevoile şi interesele audienţelor Acţiunilor lor, pe care le pot opera în cadrul Acordului sau în colaborare cu universităţi, companii sau alţii după cum găsesc de cuviinţă.

Etică

Beneficiarii nu vor oferi sau da sau achiesa să dea oricărei persoane dintr-o instituţie UE orice dar sau consideraţie de orice natură ca mod de convingere sau recompensă pentru a accepta sau a îngădui acceptarea, ori pentru acceptul sau îngăduirea acceptării, oricărui act referitor la obţinerea sau execuţia acestui Acord sau orice alt Contract sau Acord de Grant sau pentru manifestarea sau îngăduirea manifestării înclinaţiei pozitive sau negative către orice persoană în legătură cu acest Acrod sau orice alt Contract sau Acord de Grant;

Orice încălcare a acestei condiţii de către Beneficiari sau de către orice persoană angajată de Beneficiar sau care are rol de agent al acestora (cu sau fără cunoştinţa acestora) sau comiterea oricărei ofense de către Beneficiari sau de către orice persoană angajată de Beneficiar sau care are rol de agent al acestora cu privire la acest acord poate îndreptăţi Comisia, după o procedură contradictorie potrivită, să recupereze de la Beneficiari suma sau valoarea oricărui astfel de cadou, consideraţie sau comision.