$titleToDisplay


Szerkesztőségi politika

Szerkesztőségi tartalom

A felhasználók vállalják, hogy tevékenységeiket minden tekintetben (és különösen tartalmukat, minőségüket és szerkesztési integritásukat illetően) magas szintű általános normák szerint szolgáltatják és monitorizálják, megfelelve ezáltal a közönség igényeinek és érdekeinek.

A tevékenységek a) az EU-val kapcsolatos információk kiválasztására, ellenőrzésére és terjesztésére irányulnak; b) támogatják és tükrözik az EU kulturális sokszínűségét; c) átfogóan, hitelesen és pártatlanul tájékoztatnak az EU és a világ híreiről és aktuális ügyeiről, valamint a regionális, a nemzeti és uniós szintű vitákról; d) dokumentáló és magyarázó tartalmakat szolgáltatnak; e) az uniós állampolgárok életére kiható EU-s politikák, döntések és intézkedések hatásait magyarázó, a közönség érdeklődésére számot tartó tartalmakat szolgáltatnak.

A felhasználók pártatlan tájékoztatást nyújtanak az európai uniós intézmények és ügynökségek munkálatairól és politikáiról, hivatásos újságírók révén.

Célkitűzés

A felhasználók:

Közzétesznek honlapjukon és bárki számára hozzáférhetővé tesznek egy, az olvasóik / hallgatóik / nézőik iránti elkötelezettségükről szóló nyilatkozatot, ismertetve tevékenységeiket, szabványaikat és céljaikat;

Ésszerű részletességgel jelentést készítenek a megállapodás teljesítéséről és közzéteszik honlapjukon a következőket: a) hogyan felelnek meg a közzétett szabványoknak és célkitűzéseknek; b) a tevékenységnek megfelelő szerkesztési előírások, az e szabványoknak való megfelelés biztosítása érdekében hozott intézkedések, valamint a felhasználók által e szabványoknak való megfelelés mértéke; c) a közönségtől érkező panaszok tárgya és kezelése, jelezve az arányt, amelyet fenntartottak. 

Minőségszabványok

A felhasználók minden szükséges intézkedést meghoznak, hogy megbizonyosodjanak, hogy a felhasználók által a tevékenység részeként az általuk vagy részükről, vagy licencük alatt terjesztett, sugárzott vagy közvetített tartalmak: a) célja széles körű közönség elérése ; b) megfelelő időpontban kerülnek sugárzásra, ha ez a szempont alkalmazható; c) a vitatott témákat kellő pontossággal és pártatlansággal kezelik; (d) kerülnek mindent, ami sérti a jó ízlést vagy a tisztességet, vagy ösztönözné a bűnözést, esetleg zavart okozna, vagy sértené azokat, akik nézik vagy hallgatják; e) nem sértik a közönség érzékenységét, valamely valláshoz vagy felekezethez tartozó közönség nézeteit és/vagy meggyőződését; (f) nem tartalmaznak a közönség befolyásolására alkalmas technikákat anélkül, hogy tudomásuk lenne erről.

A felhasználók: a) szerkesztési útmutatókat dolgoznak ki, amelyek megmagyarázzák minőségi szabványaikat tevékenységük tekintetében, és rendszeresen felülvizsgálják ezeket; b) mindent tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a hír- és tartalomszolgáltatás során az útmutatókat tiszteletben tartsák.

A szerkesztési útmutatók ezen túlmenően a felhasználkók által megfelelőnek ítélt mértékben jelzik a következőket: a) mire terjed ki és mire nem terjed ki a kellő pártatlanság b) azt a módszert, amivel elérhető az elkészülendő szerkesztői tartalom megfelelő pártatlansága.

Kutatás

A felhasználóknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk közönségük szükségleteinek és érdekeinek felkutatására, amelyek a megállapodás keretében vagy egyetemekkel, vállalkozásokkal és másokkal együttműködve valósulhatnak meg. 

Etika

A felhasználók nem nyújthatnak vagy nem érthetnek egyet azzal, hogy az uniós intézmények bármely alkalmazottjának ajándékot vagy ellenszolgáltatást nyújtsanak ösztönzésként vagy jutalomként azért, hogy elfogadják vagy engedélyezzék bármely, jelen szerződés vagy bármely más szerződés vagy támogatási megállapodás megszerzésével vagy végrehajtásával kapcsolatos cselekvés elfogadását.

Ennek a feltételnek a megszegése a felhasználók vagy a nevükben (a tudomásukkal vagy anélkül) eljáró személy által, vagy a felhasználók vagy bármely, a felhasználók által alkalmazott vagy a nevükben eljáró személy által elkövetett bármely rágalmazás feljogosítja a Bizottságot arra, hogy megfelelő eljárással, visszaszerezze a felhasználóktól az ilyen ajándék, ellenszolgáltatás vagy jutalék összegét vagy értékét.