De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Wettelijke kennisgeving

Agence France-Presse

11-13-15 Place de la Bourse
75002 Paris, France

E-Mail: ednh@afp.com

Register Court: Paris Commercial and Companies Register (RCS), 775 658 354
Tax ID: FR73 775 658 354

Chief Executives: Fabrice Fries