Comisia Europeană a solicitat, miercuri, Bulgariei, Ciprului, Greciei, Lituaniei, Luxemburgului, României şi Slovaciei să îşi actualizeze hărţile zonelor cu pericol de inundaţii şi hărţile zonelor cu risc de inundaţii în conformitate cu Directiva (2007/60/CE) privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, informează un comunicat de presă.

Potrivit Executivului comunitar, hărţile zonelor cu pericol de inundaţii ar trebui să acopere zonele geografice care ar putea fi inundate, în timp ce hărţile zonelor cu risc de inundaţii arată potenţialele consecinţe negative asociate acestor scenarii de inundaţii. Aceste hărţi stau la baza elaborării planurilor de gestionare a riscului de inundaţii.

Inundaţiile catastrofale din Germania şi din Belgia din iulie 2021 au reprezentat cea mai recentă demonstraţie a importanţei evaluării şi gestionării riscurilor de inundaţii, pentru a proteja vieţile, mijloacele de subzistenţă şi mediul înconjurător. Pactul verde european subliniază că este important ca Europa să se adapteze la efectele schimbărilor climatice şi să-şi îndeplinească celelalte obiective esenţiale vizând mediul.

Statelor membre li s-a solicitat să raporteze cu privire la actualizările pe care le-au efectuat primelor lor hărţi ale zonelor cu pericol de inundaţii şi hărţi ale zonelor cu risc de inundaţii până în decembrie 2019. Obiectivul este de a menţine hărţile adecvate scopului şi de a reduce consecinţele negative ale inundaţiilor asupra sănătăţii umane, asupra mediului, patrimoniului cultural şi activităţii economice.

Termenul pentru informarea Comisiei cu privire la revizuire şi actualizare a expirat în martie 2020. Întrucât Comisia nu a primit nicio informaţie cu privire la acest proces din partea Bulgariei, Ciprului, Greciei, Lituaniei, Luxemburgului, României şi Slovaciei, Comisia a decis să trimită acestor state membre scrisori de punere în întârziere.

Cele şapte state membre au de acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde la scrisoare şi pentru a remedia deficienţele semnalate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

 {
 "excerpt": "Comisia Europeană a solicitat, miercuri, Bulgariei, Ciprului, Greciei, Lituaniei, Luxemburgului, României şi Slovaciei să îşi actualizeze hărţile zonelor cu pericol de inundaţii şi hărţile zonelor cu risc de inundaţii în conformitate cu Directiva (2007/60/CE) privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, informează un comunicat de presă.",
 "creationDate": "2022-02-09",
 "permalink": "https://ednh.news/ro/romania-si-alte-sase-state-ue-trebuie-sa-puna-la-dispozitie-harti-actualizate-ale-zonelor-cu-risc-de-inundatie/",
 "language": "ro",
 "categories": "Schimbările climatice|Terorism şi securitate",
 "media": "Photo",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2022/02/agerpres_14738053-scaled.jpeg",
 "status": "publish",
 "authorId": "23",
 "author": "agerpres"
}