$titleToDisplay


Om oss

Vår plattform förser journalister med data och information om EU-relaterade ämnen vilka berör människor över hela världen.

Nyhetsbyråerna AFP, AGERPRES, ANSA, ANP, TT och dpa samarbetar inom ramen för projektet European Data News Hub (EDNH) i syfte att utveckla nya sätt att visa och tillhandahålla databaserade nyhetspaket bestående av bilder, videor, radioklipp, interaktiv grafik, informationsgrafik och nyhetstexter på nio språk.

Vi strävar efter att hålla media och prenumeranter informerade om EU-relaterade ämnen, men vi försöker också stimulera diskussioner om de frågor som förändrar vår värld. Dessa inkluderar miljöskydd, migration och sysselsättningsfrågor. Projektet får finansiering från Europeiska kommissionen, men dess redaktionella innehåll är oberoende. AFP, AGREPRES, ANP, ANSA, dpa och TT sprider innehåll via sina nätverk och genom många tidningar, TV- och radiostationer världen över.

DPA

Den tyska nyhetsbyrån dpa är en pålitlig, korrekt och oberoende leverantör av nyheter med digitalt och multimediainnehåll för medier, både hemma och utomlands. Våra kunder drar nytta av det omfattande globala nätverk av korrespondenter och redaktörer vilka skapar Tysklands ledande nyhetstjänst. Nyhetsrapporteringen sker självständigt, vilket i sin tur garanterar att bevakningen lever upp till de strikta kraven i dpa-stadgan. I detta dokument anges att rapporteringen ska vara fri från partiskhet och obegränsad av politiska, ekonomiska eller statliga ideologier. Tryckta medier, radiostationer, online- och mobilkommunikationsleverantörer i mer än 100 länder är beroende av denna journalistiska kompetens dygnet runt. Bland dpa-kunder finns parlament, statliga och icke-statliga organisationer samt företag och PR-byråer. De hämtar alla nyhetsinnehåll från det stora utbudet av produkter och tjänster som tillhandahålls av dpa-koncernen.

Agence France-Presse (AFP)

AFP är en global nyhetsbyrå som levererar snabb, korrekt och djupgående täckning av de händelser som formar vår värld, från konflikter till politik, sport, underhållning och de senaste genombrotten inom hälsa, vetenskap och teknik. Med 2 300 anställda spridda över nästan alla länder täcker AFP världen 24 timmar om dygnet på sex språk. AFP levererar nyheter inom video, text, foton, multimedia och grafik till ett stort antal kunder, inklusive tidningar och tidskrifter, radio- och TV-kanaler, webbplatser och portaler, mobiloperatörer, företagskunder samt offentliga institutioner.

Ansa

ANSA är den ledande italienska nyhetsbyrån och hör också till världens ledande nyhetsbyråer. Det är ett kooperativ som ägs av Italiens stora nationella tidningar och dess uppdrag är att samla, publicera och distribuera nyheter och andra relaterade kommunikationstjänster i realtid till ägarna, offentliga myndigheter och privata företag. ANSA grundades den 13 januari 1945 och ger en fullständig och uppdaterad täckning av italienska och utländska nyheter tack vare nyhetsredaktörer och korrespondenter i var och en av Italiens 20 regioner, liksom i mer än 70 länder världen över. Tack vare sin utbredda närvaro i Italien och utomlands, samt viktiga partnerskap med internationella medier, finns ANSA på plats överallt där evenemang äger rum, när de äger rum. ANSA tillhandahåller över 3 500 nyheter, mer än 1 700 foton och 60 videor om dagen från Italien och världen, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, på sex språk: italienska, engelska, arabiska, spanska, tyska och portugisiska. Detta kontinuerliga flöde av daglig information distribueras via alla informationskanaler - från traditionella medier till webben, från mobiltelefoner till surfplattor – för att täcka användarnas och marknadens behov. ANSA:s grundläggande värderingar – självständighet, pålitlighet och aktualitet – har genom åren befäst nyhetsbyråns ledande position när det gäller både nationell och internationell nyhetsbevakning.

Agerpres

AGERPRES National News Agency grundades 1889 och är Rumäniens första nyhetsbyrå. Den har publicerat nyheter och information utan avbrott sedan 1921. Under de här åren har AGERPRES varit Rumäniens främsta informationskälla, varit en av trendsättarna för mediestandarder, och skildrat de viktigaste nyhetshändelserna. AGERPRES har Rumäniens största och mest värdefulla fotografiarkiv med nästan nio miljoner fotografier. Bland AGERPRES-tjänsterna är det särskilt värt att nämna de specialiserade nyhetslinorna, bildarkivet, omvärldsbevakningen, video- och multimediatjänsterna samt dokumentärtjänsten. AGERPRES är medlem i European Alliance of News Agencies (EANA), Association of the Balkan News Agencies (ABNA-SA) och Black Sea Association of National News Agencies. AGERPRES har partnerskap med över 40 nyhetsbyråer över hela världen.

ANP

Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), den största nyhetsbyrån i Nederländerna, har varit en leverantör av snabba, faktabaserade och tillförlitliga nyheter till alla nederländska publicister i över 85 år. Sedan starten 1934 har ANP åtagit sig att vara den oberoende källan för faktakontrollerade nyheter. Nästan alla nederländska nyhetsmedier – från tidning till talkshow, från nyhetssida till radioprogram – använder nyheter från ANP. Med en redaktion på 130 personer och dussintals fotografer gör ANP 250 nyhetstexter, 1 500 nyhetsbilder, 115 radiosändningar och sätter nyhetsagendan vilken medierna baserar sin rapportering på. ANP tillhandahåller också en bred portfölj av tjänster till företag utanför media: tematiska nyhetsflöden, omvärldsbevakning, medieanalys, pressmeddelandetjänst, skräddarsydd fotografi och video, plus produktion av kreativt innehåll.

TT Nyhetsbyrån

TT grundades 1921 som en oberoende nyhetsbyrå. I dag är det Sveriges ledande nyhetsbyrå med Nordens största utbud av texter, bilder, videor och infografik. TT levererar redaktionellt innehåll till alla Sveriges ledande medieföretag, liksom bildbank, nyhetsbevakning och pressmeddelandetjänst till mängder av företag utanför mediebranschen, liksom myndigheter. TT-koncernen, inklusive medieövervakningsföretaget Retriever, har en omsättning på 700 miljoner SEK.

XWiki SAS

With thousands of organisations using our software, XWiki is the leader of professional and collaborative Open Source solutions worldwide. XWiki SAS (France) and XWiki Software SRL (Romania) bring together 50 highly skilled professionals who develop the XWiki software, provide customisations for enterprise customers, and also engage in innovative research projects. XWiki has participated in the STAMP H2020 project, and multiple H2020 projects (RISCOSS, LearnPad, STAMP, FASTEN).