De Nederlandse uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen lag in het eerste kwartaal van dit jaar zo'n 11 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het CBS en RIVM/Emissieregistratie becijferen dat de uitstoot verminderde in de meeste sectoren. Worden ook de internationale lucht- en scheepvaart meegerekend, plus de uitstoot door het verbranden van biomassa, dan komt de afname neer op 9,9 procent.

In de luchtvaart ging de uitstoot ten opzichte van een jaar eerder fors omhoog, met 49 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Na een diepe dip tijdens de coronapandemie wordt nu weer veel meer gevlogen.

ANP-449213255.jpg

SCHIPHOL - Een KLM vliegtuig vertrekt vanaf Schiphol. ANP RAMON VAN FLYMEN

De transportsector als geheel is 13,5 procent meer koolstofdioxide (CO2) gaan uitstoten. Tegenover die stijging staat een afname van de uitstoot door de elektriciteitssector, de industrie, de landbouw en de gebouwde omgeving. De hoofdreden daarvoor is dat minder aardgas is verbruikt.

ANP-443120695.jpg

IJMUIDEN - De hoogovens van Tata Steel gezien vanaf IJmuiden. Het RIVM komt met een onderzoek naar de herkomst van de stofneerslag in de lucht in de regio IJmond, de omgeving waar de fabrieken van Tata Steel staan. ANP KOEN VAN WEEL

"De hoge aardgasprijzen speelden een rol, maar ook was het eerste kwartaal van 2022 relatief warmer dan hetzelfde kwartaal in 2021", verklaart het statistiekbureau. "Dit laatste heeft vooral een dempend effect op het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving." Onder die categorie vallen woningen en kantoren. Hoge energieprijzen hebben het verbruik naar beneden gebracht, aldus het CBS.

Elektriciteit wordt voor een steeds groter deel opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Toch werden begin dit jaar ook meer steenkolen verstookt. Die zijn zeer vervuilend, maar over de hele linie ging de uitstoot door elektriciteitsproductie met 14 procent omlaag.

Benzine (plus 4 procent) en diesel (plus 8 procent) werden in het eerste kwartaal van dit jaar weer meer gebruikt dan in de eerste drie maanden van 2021. Toch ligt de totale uitstoot die voortkomt uit mobiliteit nog steeds lager dan voor de coronapandemie.

Het CBS wijst erop dat de economie in de tussentijd stevig groeide: het bruto binnenlands product nam in dezelfde periode met 7 procent toe. Economische groei en meer CO2-uitstoot hoeven dus niet hand in hand te gaan. "Voor vrijwel alle sectoren van de economie geldt dat de productie fors hoger lag, terwijl de CO2-emissies lager waren", vat het CBS samen.

 {
 "excerpt": "De Nederlandse uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen lag in het eerste kwartaal van dit jaar zo'n 11 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het CBS en RIVM/Emissieregistratie becijferen dat de uitstoot verminderde in de meeste sectoren.",
 "creationDate": "2022-06-15",
 "permalink": "https://ednh.news/nl/co2-uitstoot-11-procent-lager-luchtvaart-stoot-veel-meer-uit/",
 "language": "nl",
 "categories": "Milieuvervuiling",
 "media": "Foto's|Webgraphic",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2022/06/ANP-443121113-scaled-e1656315828883.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "33",
 "author": "anp"
}