De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Europese Commissie start onderzoek naar stroombeurs

De Europese Commissie is een formeel onderzoek begonnen naar de stroombeurs EPEX SPOT. Het dagelijks EU-bestuur heeft zorgen over de dominante positie van het handelsplatform waar elektriciteitsbedrijven en grootverbruikers hun stroom kunnen inkopen. Daardoor zouden concurrenten in minstens zes lidstaten, waaronder Nederland, in hun activiteiten worden gehinderd.

EPEX SPOT, verreweg het grootste handelsplatform voor elektriciteit van Centraal- en West-Europa, zou zijn positie mogelijk gebruiken om concurrenten uit te sluiten van de zogenoemde intraday-handel, het continu kopen en verkopen van stroom op dezelfde dag dat de stroomlevering plaatsvindt. Dat gedrag kan volgens de commissie leiden tot hogere elektriciteitsprijzen voor consumenten en ook de integratie vertragen van groene energiebronnen. Ook in België, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk zouden concurrenten last ondervinden van de dominante positie van EPEX SPOT.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Vicevoorzitter Margrethe Vestager, verantwoordelijk voor mededinging: "De handel in elektriciteit speelt een belangrijke en steeds grotere rol in het effectieve en veilige beheer van elektriciteitsnetten. Daarmee wordt gegarandeerd dat de geproduceerde stoom terecht komt waar die het meest nodig is, in het voordeel van de consument. Een gezonde concurrentie tussen energiebeurzen en handelaars draagt bij aan accurate prijzen en investeringsprikkels voor nieuwe energiebronnen."