De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Nederland blijft de grootste vleesexporteur van Europa

Den Haag - Binnen de Europese Unie is Nederland al jaren de grootste exporteur van vlees en dat was in 2020 weer zo. Aan varkensvlees werd het meest verdiend. Maar rund, kalf en pluimvee werd ook veel in het buitenland verkocht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Nederland exporteerde vorig jaar voor 8,8 miljard euro aan vlees. Het gros hiervan is hier geproduceerd of verwerkt. In 15 procent van de gevallen gaat het om vlees uit een ander land dat is verhandeld. Na Nederland zijn Spanje, Duitsland, Polen en Denemarken in Europa grote vleesexporteurs.

De vleesindustrie draagt steeds meer bij aan de economie door hun waar te verkopen in binnen- en buitenland. In 2019 droeg de sector 8,7 miljard euro bij aan de economie. In 2015 was dat nog 7 miljard euro. De export speelt daarin een steeds grotere rol. Ongeveer twee derde van wat in Nederland wordt verdiend aan vlees, komt door handel met het buitenland, vooral Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en China.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Om zulke hoeveelheden vlees te exporteren, importeert de sector ook veel. Dat gaat bijvoorbeeld om levende dieren, nog te bewerken vlees of veevoedergrondstoffen. Zo importeerde Nederland in 2019 voor 240 miljoen euro aan pluimvee, vooral uit Duitsland.