De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Nederland goed voor helft nieuwe windparken in Europa

Den Haag - De hoeveelheid beschikbare capaciteit om windenergie op te wekken in Europa is afgelopen jaar met 2,9 gigawatt toegenomen, becijferde brancheorganisatie WindEuropa. De helft van die capaciteitsuitbreiding kwam op het conto van Nederland. Afgelopen jaar werden een aantal windparken voor de Nederlandse kust aangesloten.

De totale Europese uitbreiding komt overeen met het energieverbruik van zo'n kleine 4 miljoen Nederlandse huishoudens. De Nederlandse windparken Borssele 1 en 2 en de gedeeltelijk aangesloten Borssele 3 en 4 zijn samen goed voor stroom voor rond de 1,9 miljoen huishoudens.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

In totaal hebben Europese windparken op zee nu ruim 25 gigawatt aan capaciteit. Daarvan is een tiende Nederlands, wat een derde plaats oplevert. Alleen het Verenigd Koninkrijk, dat goed is voor 42 procent van de capaciteit, en Duitsland (31 procent) zijn groter.

Afgelopen jaar werd voor 26,3 miljard euro in nieuwe windparken gestoken, wat een record is. Daarmee wordt nog een 7,1 gigawatt aan windenergie toegevoegd aan de windenergiecapaciteit de komende jaren, via projecten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.