De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Onderhandelingen over nieuw Europees landbouwbeleid mislukt

Brussel - Onderhandelingen over de hervorming van het Europees landbouwbeleid waarin strengere klimaat- en milieueisen centraal staan zijn vrijdagmorgen in Brussel mislukt. De lidstaten en het Europees Parlement kunnen vooralsnog geen compromis vinden over de mate van vergroening waar de Europese boeren en tuinders de komende jaren voor moeten zorgen. In juni gaan de onderhandelingen verder.

De voorstellen voor een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dateren al van 2018 en zijn ingediend door de vorige commissie. De onderhandelingen zijn sindsdien meermaals vertraagd en verlopen volgens diplomaten stroef. Het parlement wil meer maatregelen om de landbouw te verduurzamen dan de meeste landbouwministers. Er gloorde hoop dat er deze week, na dagen- en nachtenlang overleg, toch een akkoord zou worden bereikt.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Het nieuwe GLB gaat in principe op 1 januari 2023 in en loopt tot en met 2027. Er is ongeveer 270 miljard euro beschikbaar voor de twee onderdelen van het GLB: landbouwsubsidies (inkomenssteun en marktregulering) en subsidies gericht op plattelandsontwikkeling. Boeren en tuinders die extra in vergroening steken worden volgens het voorstel beloond met een premie, terwijl er ook een potje komt voor jonge boeren. Hele grote boerenondernemingen zouden minder geld uit Brussel krijgen.