Brussel - Onderhandelingen over de hervorming van het Europees landbouwbeleid waarin strengere klimaat- en milieueisen centraal staan zijn vrijdagmorgen in Brussel mislukt. De lidstaten en het Europees Parlement kunnen vooralsnog geen compromis vinden over de mate van vergroening waar de Europese boeren en tuinders de komende jaren voor moeten zorgen. In juni gaan de onderhandelingen verder.

De voorstellen voor een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dateren al van 2018 en zijn ingediend door de vorige commissie. De onderhandelingen zijn sindsdien meermaals vertraagd en verlopen volgens diplomaten stroef. Het parlement wil meer maatregelen om de landbouw te verduurzamen dan de meeste landbouwministers. Er gloorde hoop dat er deze week, na dagen- en nachtenlang overleg, toch een akkoord zou worden bereikt.

ANP-429359773.jpg

BAARN - Koeien gaan voor het eerst dit jaar weer naar buiten. Schaatser Patrick Roest opende de staldeuren van melkveehouder Edwin, tijdens de start van het boerenseizoen door Campina. ANP REMKO DE WAAL

Het nieuwe GLB gaat in principe op 1 januari 2023 in en loopt tot en met 2027. Er is ongeveer 270 miljard euro beschikbaar voor de twee onderdelen van het GLB: landbouwsubsidies (inkomenssteun en marktregulering) en subsidies gericht op plattelandsontwikkeling. Boeren en tuinders die extra in vergroening steken worden volgens het voorstel beloond met een premie, terwijl er ook een potje komt voor jonge boeren. Hele grote boerenondernemingen zouden minder geld uit Brussel krijgen.

 {
 "excerpt": "De onderhandelingen over een duurzamer Europees landbouwbeleid zijn vrijdagmorgen in Brussel mislukt. De lidstaten en het Europees Parlement kunnen vooralsnog geen compromis vinden over de mate van vergroening.",
 "creationDate": "2021-05-28",
 "permalink": "https://ednh.news/nl/onderhandelingen-over-nieuw-europees-landbouwbeleid-mislukt/",
 "language": "nl",
 "categories": "Economie|Handel|Klimaatverandering|Voedsel en landbouw",
 "media": "Foto's",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2021/06/ANP-429359762-scaled-e1623143270222.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "33",
 "author": "anp"
}