De G20-landen, die komend weekend een conferentie houden in India, slagen er volgens een inventarisatie van Oxfam nog veel te weinig in om hun uitstoot van broeikasgassen de komende jaren te verminderen. De ontwikkelingsorganisatie heeft diverse monitors die de uitstoot bijhouden met elkaar gecombineerd. Conclusie: met de huidige gang van zaken komt de uitstoot van G20-landen in 2030 ongeveer uit op "het dubbele van wat het zou moeten zijn".

Daarbij gaat Oxfam uit van de reductie die nodig is om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graad. Volgens het internationale panel van klimaatwetenschappers IPCC zou de uitstoot daartoe rap omlaag moeten, met zeker 45 procent ten opzichte van het niveau van 2010.

Gemiddeld stoten inwoners van de G20-landen, waar onder meer de hele Europese Unie bij hoort, per jaar 7,4 tot 7,7 ton CO2 uit. In de rijkere westerse G20-landen is die uitstoot per hoofd van de bevolking overigens aanzienlijk hoger dan in landen als China, India en Brazilië. Met het huidige klimaatbeleid zal de gemiddelde uitstoot afnemen tot 6,7 à 6,9 ton per persoon, becijfert Oxfam.

De verwachte afname is bij lange na niet genoeg om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden en bij voorkeur onder de 1,5 graad. De gemiddelde temperatuur op aarde is sinds de industriële revolutie al 1,2 graad gestegen.

Klimaatverandering is een belangrijk thema tijdens de top. Landen komen daar naar verwachting met nieuwe klimaatbeloften, in aanloop naar de grote VN-klimaattop in Dubai. Die gaat van start op 30 november. Volgens Oxfam is het tijd dat de G20-landen "echt ambitie en actie tonen".