Den Haag - De Rijn bij Lobith heeft donderdagmorgen de laagste waterstand ooit bereikt, meldt Rijkswaterstaat na berichtgeving van NU.nl. Om 08.00 uur stond het waterpeil op 6,48 meter boven NAP. Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil in de loop van volgende week verder zal zakken naar ongeveer 6,45 meter boven NAP.

Op 29 oktober 2018 daalde de waterstand in de Rijn bij Lobith naar 6,49 meter boven NAP. Dat gold tot nu toe als de laagste waterstand ooit. Het is zeer uitzonderlijk dat de Rijn de nieuwe recordstand heeft bereikt in de zomer. Een lage waterstand komt gewoonlijk voor in het najaar, als er geen smeltwater meer vanuit de Alpen in de rivier stroomt.

ANP-453222366.jpg

LOBITH - Een dronefoto van de waterstand in de Rijn die gedaald is naar 6,48 meter boven NAP, een nieuw laagterecord. Nederland kampt met een watertekort na een periode van aanhoudende droogte. ANP ROB ENGELAAR

Het waterpeil van de Rijn gaat de komende dagen iets stijgen, omdat het in het stroomgebied van de rivier heeft geregend. Maar het wordt alweer droog en warm, zodat de waterstand volgende week verder gaat dalen, aldus Rijkswaterstaat.

De Rijn voert ook uitzonderlijk weinig water af naar de rest van Nederland. De afvoer daalt naar ongeveer 650 kubieke meter per seconde. Een afvoer van minder dan 800 kubieke meter per seconde in de zomer is slechts tweemaal eerder voorgekomen, in 1976 en 1949.

 {
 "excerpt": "De Rijn bij Lobith heeft donderdagmorgen de laagste waterstand ooit bereikt, meldt Rijkswaterstaat na berichtgeving van NU.nl. Om 08.00 uur stond het waterpeil op 6,48 meter boven NAP. Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil in de loop van volgende week verder zal zakken naar ongeveer 6,45 meter boven NAP.",
 "creationDate": "2022-08-18",
 "permalink": "https://ednh.news/nl/rijn-bereikt-laagste-waterstand-ooit-en-zakt-verder/",
 "language": "nl",
 "categories": "Klimaatverandering",
 "media": "Foto's|Webgraphic",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2022/09/ANP-453225896-scaled-e1662453362436.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "33",
 "author": "anp"
}