Október 8-án közzétett 2018. évi éves jelentésében az Európai Számvevőszék azt állapítja meg, hogy az Unió beszámolója megbízható és valós képet ad az Unió pénzügyi helyzetéről. Ez azt jelenti, hogy az Unió 2018. évi kiadásainak jelentős része nem tartalmazott lényeges hibát, és hogy az ilyen hibák már nem általános érvényűek a kiadási területek tekintetében. A nagy kockázatú területeken – ilyen például a vidékfejlesztés és a kohézió – ugyanakkor a számvevők szerint még továbbra is vannak nehézségek.

„A pénzgazdálkodás javulásának köszönhetően az Európai Unió immár a legmagasabb elszámoltathatósági és átláthatósági normáknak is megfelel a közpénzek felhasználása terén. Várakozásunk szerint a hivatalba lépő új Bizottság és a tagállamok továbbra is tartani fogják ezt a szintet – nyilatkozta Klaus-Heiner Lehne, az Európai Számvevőszék elnöke. – Az új jogalkotási ciklus és az új pénzügyi programozási időszak kezdete új lehetőségeket nyit meg az Unió előtt. A döntéshozóknak ezeket a lehetőségeket megragadva az uniós szakpolitikák és kiadások megtervezésekor az eredmények elérésére és többletérték teremtésére kell összpontosítaniuk.”

Az uniós kiadások terén tapasztalt szabálytalanságok általános szintje nemigen változott az előző két évhez képest. A számvevők a 2018. évi kiadások hibaszintjét 2,6%-ra becsülik (ez az arány 2017-ben 2,4%, 2016-ban pedig 3,1% volt). A hibák elsősorban a nagy kockázatú kiadási területeket – többek között a vidékfejlesztést és a kohéziót – érintették, ahol az uniós költségvetésből a korábban felmerült költségeket térítik meg a kedvezményezetteknek. Ezekre a kiadási területekre összetett szabályok és támogathatósági kritériumok vonatkoznak, ami hibákat eredményezhet.

A számvevők szerint az Unió jelenleg – intézményi vezetésének megújítását és az ez évi európai parlamenti választásokat követően – jelentős válaszút előtt áll, és meg kell ragadnia a lehetőséget arra, hogy eredményeket mutasson fel. Mivel az uniós költségvetés az összes tagállam együttes bruttó nemzeti jövedelme legfeljebb 1%-ának felel meg, létfontosságú, hogy az uniós kiadások ne csak a szabályoknak feleljenek meg, hanem eredményeket is hozzanak.

A számvevők rávilágítanak továbbá az uniós költségvetési és pénzgazdálkodás előtt álló kihívásokra is, amelyek az új hosszú távú költségvetési ciklus előtt még nagyobb jelentőséget nyernek. A jelenlegi többéves pénzügyi keret (TPK) közel felét kitevő strukturális és beruházási alapok tagállami felhasználása a megújult lendület és az igénylések jelentősen megnövekedett összege ellenére 2018-ban továbbra is alacsony szintű maradt. A Bizottságnak intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy az új, 2021 és 2027 közötti többéves pénzügyi keret első éveiben – a jelenlegi pénzügyi keret késedelmes igénylései miatt – ne kerüljön indokolatlan nyomás alá a kifizetési szükségletek alakulása. Ezenfelül az uniós költségvetés támogatta garanciák összegének növekedése (2018 végén 92,8 milliárd euró) súlyosbítja az uniós költségvetés kockázati kitettségét, és ezzel a kérdéssel az új TPK keretében szintén foglalkoznia kell a Bizottságnak.

 {
 "excerpt": "Október 8-án közzétett 2018. évi éves jelentésében az Európai Számvevőszék azt állapítja meg, hogy az Unió beszámolója megbízható és valós képet ad az Unió pénzügyi helyzetéről. Ez azt jelenti, hogy az Unió 2018. évi kiadásainak jelentős része nem tartalmazott lényeges hibát, és hogy az ilyen hibák már nem általános érvényűek a kiadási területek tekintetében. A nagy kockázatú területeken – ilyen például a vidékfejlesztés és a kohézió – ugyanakkor a számvevők szerint még továbbra is vannak nehézségek.",
 "creationDate": "2019-10-11",
 "permalink": "https://ednh.news/hu/2018-es-eves-jelentes-az-unio-penzgazdalkodasa-immar-harmadik-eve-folyamatos-javulast-mutat/",
 "language": "hu",
 "categories": "Kereskedelem|News",
 "media": "Photo",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2019/08/foto-agerpres.png",
 "status": "publish",
 "authorId": "23",
 "author": "agerpres"
}