Az Európai Parlament (EP) elnöke, David Sassoli, valamint az EP-frakciók vezetői alkotta Elnökök Értekezlete által jóváhagyott menetrend szerint hétfőtől október 8-áig zajlik a szakbizottságokban az európaibiztos-jelöltek meghallgatása.

Az Európai Bizottságot (EB) az elnök, az alelnökök, a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő, illetve a biztosok alkotják. A biztosok egy-egy tagállamot képviselnek. Személyükre az egyes tagországok tettek javaslatot, ezeket az EB megválasztott elnöke, a német Ursula von der Leyen elfogadta, majd elosztotta közöttük a portfóliókat.

Az egyes szakpolitikai területeknek megfelelő európai parlamenti bizottságokban zajló kiértékelésnek két szakasza van: egy írásbeli felmérés, amelyen a biztosjelölteknek írásban kell válaszolniuk az európai parlamenti képviselők által feltett öt kérdésre, illetve egy meghallgatás, amelyen egy legfeljebb 15 perces bemutatkozó beszédet kell tartaniuk, majd válaszolniuk kell a kérdésekre. Mindegyik meghallgatás három órán át tart, és az interneten keresztül élőben közvetítik.

Minden jelöltnek egy meghallgatáson kell részt vennie a portfóliójával foglalkozó parlamenti szakbizottság vagy szakbizottságok előtt. A meghallgatást megelőzően a biztosjelölteknek érdeknyilatkozatot kell benyújtaniuk. Az EP szabályzata értelmében ahhoz, hogy a meghallgatásra sor kerülhessen, a bizottságnak meg kell erősítenie, hogy a jelölt esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.

A bizottságnak a meghallgatástól számított 24 órán belül el kell készítenie a jelöltről szóló értékelést; ez idő alatt további információkat kérhet írásban. A jelöltekről készített jelentést a Bizottsági Elnökök Értekezletének kell továbbítani. Október 15-én a Bizottsági Elnökök Értekezlete összesíti a meghallgatások eredményeit, majd továbbítja következtetéseit az Elnökök Értekezletének. Ez a testület készíti el a végső kiértékelést, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy nincs szüksége további információkra, október 17-i ülésén lezártnak nyilvánítja a meghallgatásokat. Amennyiben valamely jelölt negatív véleményezést kap, kizárják a folyamatból, és újrakezdődik az eljárás.

A meghallgatásokon az EP-képviselők megvizsgálják a biztosjelöltek szakértelmét és alkalmasságát. Az interjún nemcsak a jelöltek személyes kvalitásaira kíváncsiak, hanem arra is, milyen elképzeléseik vannak a szakterületről, amelyért felelniük kellene.

A korábbi meghallgatások tapasztalata alapján a jelöltek korántsem lehetnek biztosak abban, hogy kinevezésüket jóváhagyják. 2014-ben például a szlovén Alenka Bratuseknek nem sikerült meggyőznie a szakbizottságot, 2010-ben pedig a bolgár Rumiana Jeleva egy nehéz meghallgatást követően visszalépett a jelöltségtől.

Az eddigi meghallgatásokon elsősorban a hiányos szaktudás, a homályos válaszok, a kötelezettségvállalások terén tanúsított visszafogottság, az esetleges érdekellentétek miatt érték bírálatok a jelölteket, illetve esetenként aggályok merültek fel feddhetetlenségükkel kapcsolatban.

Az új Európai Bizottságnak nyolc alelnöke lesz, akik a munkaprogramban meghatározott főbb prioritásokért felelnek majd.

A három ügyvezető alelnök kettős funkciót lát majd el: egyrészt felelni fognak a munkaprogramban szereplő három kulcstéma valamelyikéért, másrészt biztosi feladatokat is ellátnak majd. Ilyen posztot töltenek majd be a következők:

Frans Timmermans ügyvezető alelnök (Hollandia) az európai zöld megállapodással kapcsolatos munkát koordinálja, ugyanakkor ő felel majd a klímapolitikáért is, az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság támogatásával. Timmermanst október 8-án hallgatja meg a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI), valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE), illetve a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN).

Margrethe Vestager ügyvezető alelnök (Dánia) koordinálja majd a digitális kornak megfelelő Európa programját, ugyanakkor – a Versenypolitikai Főigazgatóság támogatásával – betölti majd a versenypolitikáért felelős biztos posztját is. Őt szintén október 8-án hallgatja meg az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE), a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO), a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON), valamint a Jogi Bizottság (JURI).

Valdis Dombrovskis ügyvezető alelnök (Lettország) vezeti majd az emberközpontú gazdasággal kapcsolatos tevékenységeket, és egyszersmind ő lesz a pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos, akit a Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatósága támogat majd munkájában. Őt is október 8-án hallgatja meg a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON), a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), illetve a Költségvetési Bizottság (BUDG).

Az öt további alelnök:

Maroš Šefčovič (Szlovákia, a Juncker-bizottság alelnöke) - szakterület: intézményközi kapcsolatok és tervezés; szeptember 30-án hallgatja meg az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO), a Jogi Bizottság (JURI), a Petíciós Bizottság (PETI) és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE).

Margarítisz Szkínász (Görögország, korábban európai parlamenti képviselő, volt tisztviselő az Európai Bizottságban) - szakterület: az európai életmód védelme; október 3-án hallgatja meg az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE), a Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT), valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL).

Dubravka Šuica (Horvátország, az Európai Parlament tagja) - szakterület: demokrácia és demográfia. A Bizottság részéről ugyanakkor Dubravka Šuica vezeti majd az Európa jövőjével foglalkozó konferencia munkáját is. Meghallgatását október 3-ára időzítette az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO), illetve a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL).

Josep Borrell (Spanyolország, jelenleg spanyol külügyminiszter) - szakterület: Európa globális szerepének erősítése; ugyanakkor ő tölti majd be a külügyi és biztonságpolitikai főképviselői tisztséget. Meghallgatását október 7-én tartja a Külügyi Bizottság (AFET).

Věra Jourová (Cseh Köztársaság, biztos a Jean-Claude Juncker vezette Bizottságban) - szakterület: értékek és átláthatóság; őt október 7-én hallgatja meg az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO), az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE), valamint a Jogi Bizottság (JURI).

A többi biztosjelölt a meghallgatások időpontja szerinti sorrendben:

Phil Hogan (Írország), aki jelenleg a mezőgazdaságért felelős biztos, a továbbiakban a kereskedelem portfólióért felel majd; szeptember 30-án hallgatja meg a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA).

Marija Gabriel (Bulgária) jelenleg is a Bizottság tagja, most a digitális portfóliót vezeti, ezután az innováció és ifjúság szakterületéért felelne; meghallgatására szeptember 30-án kerül sor az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban (ITRE), illetve a Kulturális és Oktatási Bizottságban (CULT).

Nicolas Schmitet (Luxemburg) az Európai Parlament volt tagjaként, valamint egykori foglalkoztatásügyi és munkaügyi miniszterként a munkahelyteremtés portfóliójával bízzák meg; őt október 1-jén hallgatja meg a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON).

Jutta Urpilainen (Finnország) egykori pénzügyminiszter, a finn parlament külügyi bizottságának volt tagja a nemzetközi partnerségek portfólióért felel majd; október 1-jén kerül sor a meghallgatására a Fejlesztési Bizottságban (DEVE).

Janusz Wojciechowski (Lengyelország) hosszú időn át európai parlamenti képviselő volt, tagja volt a Mezőgazdasági Bizottságnak, jelenleg az Európai Számvevőszék tagja, az elkövetkezőkben pedig a mezőgazdasági portfóliót bízzák rá. Meghallgatását október 1-jére időzítette a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI), valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI).

Ylva Johansson (Svédország) jelenleg svéd foglalkoztatásügyi miniszter, korábban az iskolákért, egészségügyért és idősgondozásért felelős miniszter volt, illetve a svéd parlament tagja. Ő a belügy portfóliójáért felel majd, és október 1-jén fogják meghallgatni az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban (LIBE).

Sztella Kiriakídisz (Ciprus) orvospszichológus, aki sokévnyi tapasztalattal rendelkezik a szociális ügyek, az egészségügy és a rák megelőzése területén. Ő vezeti majd az egészségügy portfóliót, meghallgatását október 1-jén tartják a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI) tagjai.

Didier Reynders (Belgium) szakmáját tekintve ügyvéd, ugyanakkor volt pénzügyminiszter, külügyminiszter, Európa-ügyi miniszter és védelmi miniszter is. Az új Bizottságban ő lesz felelős a jogérvényesülés portfólióért (beleértve a jogállamiság témáját is). Meghallgatását október 2-ára időzítette az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE), a Jogi Bizottság (JURI), valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO).

Helena Dalli (Málta) szociális párbeszédért, fogyasztói ügyekért és polgári szabadságjogokért felelős miniszterként, valamint európai ügyekért és esélyegyenlőségért felelős miniszterként is tevékenykedett hazájában. Ő vezeti majd az egyenlőség portfóliót. Meghallgatását október 2-án tartja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM), a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), illetve az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE).

Sylvie Goulard (Franciaország) az Európai Parlament egykori tagja, a belső piacért felelős biztosként az iparpolitikával kapcsolatos munkát felügyeli majd, illetve a digitális egységes piac népszerűsítése lesz a feladata. Ezenkívül ő felel majd a védelmi iparral és űrkutatással foglalkozó új főigazgatóságért is. Meghallgatására október 2-án kerül sor a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO), az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE), valamint a Jogi Bizottság (JURI) és a Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) tagjainak jelenlétében.

Elisa Ferreira (Portugália) jelenleg a Banco de Portugal kormányzóhelyettese. Sok éven át az Európai Parlament tagja, ezenkívül Portugáliában tervezési és környezetvédelmi miniszterként is tevékenykedett. Ő vezeti majd a kohézió és reformok portfóliót, meghallgatását október 2-án tartja a Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI), illetve a Költségvetési Bizottság (BUDG), valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON).

Janez Lenarčič (Szlovénia) szlovén diplomata. Uniós ügyekért felelős államtitkárként éveken át szorosan együttműködött az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel és az Európai Unióval. Hozzá tartozik majd a válságkezelés portfólió. Őt október 2-án hallgatja meg a Fejlesztési Bizottság (DEVE), illetve a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI).

Paolo Gentiloni (Olaszország) korábbi olasz miniszterelnök és külügyminiszter a gazdaságpolitika portfóliót kapja meg. Meghallgatására október 3-án kerül sor a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON), a Költségvetési Bizottság (BUDG), valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) előtt.

Kadri Simson (Észtország) az észt parlament hosszú ideje hivatalban lévő tagja, volt gazdasági és infrastrukturális miniszter. A Bizottságban ő foglalkozna az energiaügyi portfólióval. Az ő meghallgatását október 3-án tartja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE), illetve a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI).

Virginijus Sinkevičius (Litvánia) litvániai gazdasági és innovációs miniszter a környezet és óceánok portfólióért lesz felelős. Meghallgatására október 3-án kerül sor a Halászati Bizottság (PECH), illetve a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) tagjainak jelenlétében.

Johannes Hahn (Ausztria) felel majd a költségvetés és igazgatás portfólióért, és közvetlenül a Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek fog jelenteni. Meghallgatását október 3-ára időzítette a Költségvetési Bizottság (BUDG), a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság (CONT) és az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO).

A meghallgatásokat megelőző szakaszban elutasított jelöltek:

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága hétfőn bejelentette, hogy összeférhetetlenség miatt Rovana Plumb román és Trócsányi László magyar jelöltet nem javasolja a biztosi posztra. E bizottság jóváhagyása nélkül a két érintett jelölt bizottsági meghallgatására nem kerülhet sor. Rovana Plumbnak egyébként a közlekedési portfóliót szánta volna az új EB elnöke, Ursula von der Leyen, és meghallgatására október 2-án került volna sor a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN), illetve a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) tagjainak jelenlétében. Trócsányi László a szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztos lett volna, az ő meghallgatását eredetileg október 1-jére időzítette a Külügyi Bizottság (AFET). Ursula von der Leyennek az elkövetkezőkben közölnie kell az Európai Parlament elnökével, hogy a helyzetre való tekintettel milyen intézkedéseket foganatosít.

Az új Bizottságot - beleértve annak elnökét, valamint a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt is - szavazattöbbséggel kell megválasztania a plénumnak, miután az elnök bemutatja az EP-képviselőknek a biztosi testületet és annak programját. A plénumbeli szavazásra október 23-án kerül sor. Amennyiben az Európai Parlament jóváhagyását adja, az Európai Tanács hivatalosan is tisztségbe iktatja az Európai Bizottságot, amely november 1-jén kezdi el ötéves mandátumát.

 {
 "excerpt": "Az Európai Parlament (EP) elnöke, David Sassoli, valamint az EP-frakciók vezetői alkotta Elnökök Értekezlete által jóváhagyott menetrend szerint hétfőtől október 8-áig zajlik a szakbizottságokban az európaibiztos-jelöltek meghallgatása.",
 "creationDate": "2019-09-30",
 "permalink": "https://ednh.news/hu/hetfotol-zajlik-az-europai-parlament-szakbizottsagaiban-a-biztosjeloltek-meghallgatasa/",
 "language": "hu",
 "categories": "News|Választások",
 "media": "Photo",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2019/07/eu-1.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "23",
 "author": "agerpres"
}