Brussel - De werkloosheid in zowel de eurozone als de Europese Unie is in januari gelijk gebleven met een maand eerder. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de cijfers enigszins vertekend zijn omdat meer mensen de zoektocht naar een baan hebben gestaakt. Zij kozen er bijvoorbeeld voor om voor de kinderen te gaan zorgen tijdens de lockdowns.

Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat bleef de werkloosheid in de eurozone stabiel op 8,1 procent. Dat komt neer op 13,3 miljoen mensen die zonder baan zaten. In de EU gaat het om een werkloosheidsgraad van 7,3 procent, wat neerkomt op 15,7 miljoen mensen zonder werk. Op jaarbasis was in januari zowel in de eurozone als in de EU sprake van een stijging van de werkloosheid van rond de 7 procent.

De jeugdwerkloosheid ging in januari op maandbasis heel licht omlaag in de eurozone, naar 17,1 procent. Daarmee waren er nog altijd bijna 2,4 miljoen mensen in de leeftijdscategorie tot 25 jaar werkloos. Voor de gehele EU was de jeugdwerkloosheid 16,9 procent.

Sterke stijging Eurostat hanteert voor de term werklozen de wereldwijde gehanteerde standaarddefinitie van de International Labour Organisation (ILO). Daarbij moeten de mensen zonder baan de vier weken voorafgaand aan de peildatum actief naar werk hebben gezocht. Verder moeten ze binnen twee weken aan de slag kunnen.

Volgens Eurostat hebben de corona-uitbraak en de maatregelen om het virus in te dammen gezorgd voor een "sterke stijging" van het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Tegelijkertijd heeft een "aanzienlijk deel" van de geregistreerde werklozen de zoektocht naar een baan opgegeven of heeft aangegeven niet langer beschikbaar te zijn.

Volgens het statistiekbureau leidt dit tot een verschil in het aantal geregistreerde werklozen en de daadwerkelijke werkloosheid volgens de definitie van de ILO. Om de "ongekende situatie" op de arbeidsmarkt door corona volledig in kaart te brengen, zijn de gegevens aangevuld met die van werkloze deeltijdwerkers, personen die werk zoeken maar niet onmiddellijk beschikbaar zijn en personen die beschikbaar zijn om te werken maar niet zoeken.

 {
 "excerpt": "De werkloosheid in zowel de eurozone als de Europese Unie is in januari gelijk gebleven met een maand eerder. In de eurozone zaten 13,3 miljoen mensen zonder baan en in de EU waren dat er 15,7, heeft Eurostat berekend.",
 "creationDate": "2021-03-04",
 "permalink": "https://ednh.news/nl/door-crisis-meer-afhakers-op-europese-arbeidsmarkt/",
 "language": "nl",
 "categories": "Economie",
 "media": "Webgraphic",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2021/03/ANP-371920897-scaled-e1615111433707.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "33",
 "author": "anp"
}