De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Economie eurozone klimt in tweede kwartaal uit recessie

Luxemburg - De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal weer uit de recessie gekomen, dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen en het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis. Volgens nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat was in het tweede kwartaal weer sprake van groei, na twee eerdere kwartalen van krimp.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

De economie nam ten opzichte van een kwartaal eerder met 2 procent in omvang toe, wat tevens een sterkere groei betekent dan economen in doorsnee hadden voorzien. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar gaat het om een groei van bijna 14 procent.

In het eerste kwartaal van dit jaar was nog een lichte krimp te zien voor de economie door de lockdowns tegen de coronapandemie. Met twee kwartalen van economische krimp op rij was de economie van de eurozone daardoor in een technische recessie beland. Maar nu de maatregelen steeds meer zijn versoepeld geven consumenten weer meer geld uit in bijvoorbeeld winkels en de horeca. Eerder bleek al dat de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van het eurogebied nu op het hoogste niveau in jaren ligt.

Duitse economie

Vrijdag kwamen ook enkele grote Europese landen met cijfers over hun economische groei. Daarbij viel op dat de Duitse economie weliswaar herstel liet zien, maar toch beduidend minder hard groeide dan verwacht. Momenteel heeft de omvangrijke industrie van de oosterburen het moeilijk door problemen in de toeleveringsketen, zoals de tekorten aan computerchips, en door bevoorradingsproblemen in de nasleep van de blokkade van het Suezkanaal en andere verstoringen van de internationale scheepvaart.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Economen van ING beschouwen dit laatste als een risico voor de vooruitzichten in Europa, evenals de stormachtige verspreiding van de Deltavariant van het coronavirus. Toch denken ze dat het stevige hersteltempo in de eurozone in het derde kwartaal kan aanhouden.

Inflatie

De inflatie blijft daarnaast een aandachtspunt. Die loopt hard op door onder meer de gestegen kosten voor grondstoffen. Ook stijgen de prijzen voor energie sterk. In juli is de toename van het algehele prijspeil in de eurozone opgelopen tot 2,2 procent op jaarbasis, van 1,9 procent een maand eerder. De Europese Centrale Bank (ECB) gaat er vooralsnog vanuit dat deze flinke geldontwaarding een tijdelijk fenomeen is. Maar als dat niet zo zou zijn, dan zou er in theorie ingegrepen kunnen worden door steunmaatregelen af te bouwen en de rente te verhogen.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

De werkloosheid loopt intussen steeds verder terug. Volgens Eurostat zat in juni 7,7 procent van de beroepsbevolking in de eurolanden werkloos thuis, oftewel zo'n 12,5 miljoen mensen. Een maand eerder ging het nog om 8 procent. Onder meer de jeugdwerkloosheid daalde, vermoedelijk door het heropenen van winkels en horeca. Dat zijn sectoren waar vaker jongeren werken. Hiermee is de werkloosheid alleen nog niet terug op het niveau van voor de crisis. Voordat de pandemie in februari vorig jaar toesloeg, lag die op 7,4 procent. De piek tijdens de crisis werd bereikt in augustus en september vorig jaar met een werkloosheid van 8,5 procent.