De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Europa wordt 1e klimaatneutrale continent volgens Von der Leyen

Glasgow - De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft in haar toespraak op de klimaattop in Glasgow gezegd dat de EU er alles aan gaat doen om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Ze beklemtoont daarom dat er wereldwijd een prijskaartje moet hangen aan de uitstoot van broeikasgassen. Er moet volgens haar duidelijk een prijs worden verbonden aan de uitstoot van koolstofdioxide, "want de natuur kan het niet meer betalen".

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Von der Leyen zei dat de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen ten minste met 55 procent zal hebben verminderd in 2030 ten opzichte van de jaren negentig. Iedereen moet volgens haar proberen de uitstoot voor 2030 ingrijpend te verminderen. "Dit is onze kans om geschiedenis te schrijven" en het is bovendien onze plicht om te handelen, zei ze.