Rome - Landen van de G20 hebben afgesproken de financiering van de vuilste soort kolencentrales in het buitenland volledig te stoppen. Dat staat in een voorlopige versie van een gezamenlijke verklaring die persbureaus AFP en Bloomberg hebben ingezien. Aan het einde van dit jaar moeten al die investeringen stoppen.

De afspraken draaien om kolencentrales waar op geen enkele manier techniek wordt ingezet om de uitstoot van CO2 te verminderen. Volgens Bloomberg gaat het om een sterk afgezwakte verklaring. Dat de landen geen geld meer willen steken in de bouw van nieuwe vuile kolencentrales over de grens werd al wel verwacht. Maar over de eigen, binnenlandse kolencentrales zijn geen harde afspraken gemaakt. De G20-landen beloven alleen steun aan landen die zich inzetten om investeringen in nieuwe kolencentrales uit te faseren. In eerdere versies zouden wel concrete afspraken staan over de afbouw van de eigen kolencentrales.

ANP-439780719.jpg

Verwachte wereldproductie fossiele brandstoffen. ANP INFOGRAPHICS

De G20 bestaat uit de negentien rijkste landen ter wereld en de Europese Unie. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van naar schatting 80 procent van alle broeikasgassen ter wereld. Een van de leden is Australië, een van 's werelds grootste exporteurs van steenkool. De Australische premier Scott Morrison beloofde eerder kolenmijnen zo lang mogelijk open te houden als mogelijk is. Australië onderschrijft het klimaatdoel van 'Parijs' om in 2050 netto nul CO2 uit te stoten, maar het land is huiverig om de klimaatdoelen voor 2030 aan te scherpen.

 {
 "excerpt": "Op de G20 is afgesproken dat de financiering van de vuilste soort kolencentrales in het buitenland volledig wordt gestopt. Dat staat in een voorlopige versie van een gezamenlijke verklaring die persbureaus AFP en Bloomberg hebben ingezien.",
 "creationDate": "2021-10-31",
 "permalink": "https://ednh.news/nl/g20-wil-einde-internationale-financiering-vuilste-kolencentrales/",
 "language": "nl",
 "categories": "Energie|Klimaatverandering",
 "media": "Infographic",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2021/10/ANP-350792384-scaled-e1635687035721.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "33",
 "author": "anp"
}