Brussel - De werkloosheid in de eurozone is in februari wederom gelijk gebleven in vergelijking met een maand eerder. Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat zat net als in januari en in december 8,3 procent van de beroepsbevolking zonder baan. De periode van stabilisatie op de arbeidsmarkt gaat daarmee nagenoeg gelijk op met de periode dat in veel landen strengere maatregelen werden ingesteld om het coronavirus te beteugelen. Daarvoor was juist sprake van een duidelijk herstel.

Ook in de hele Europese Unie was de situatie gelijk aan een maand eerder. Volgens Eurostat zat 7,5 procent van de beroepsbevolking in de landenunie zonder werk.

Op jaarbasis is zowel in de eurozone als in de Europese Unie sprake van een stijging van de werkloosheid. In de eurozone bedroeg de werkloosheid in februari 2020, de laatste maand voor de crisis, circa 7,3 procent. In de Europese Unie was dit 6,5 procent.

Jongeren

Onder jongeren nam de werkloosheid licht af. In de leeftijdscategorie tot 25 jaar ging de werkloosheid in de eurozone omlaag naar 17,3 procent, van 17,4 procent een maand eerder. In de EU als geheel zakte dit percentage van 17,4 naar 17,2.

Volgens de schattingen van Eurostat zaten in december in de hele EU bijna 16 miljoen mensen zonder werk. Daarvan wonen er 13,6 miljoen in een euroland.

 {
 "excerpt": "De werkloosheid in de eurozone is in februari gelijk gebleven in vergelijking met januari. Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat zat 8,3 procent van de beroepsbevolking zonder baan.",
 "creationDate": "2021-04-06",
 "permalink": "https://ednh.news/nl/lockdownmaatregelen-drukken-herstel-europese-arbeidsmarkt/",
 "language": "nl",
 "categories": "Coronavirus|Economie",
 "media": "Webgraphic",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2021/04/ANP-410713090-scaled-e1617709835979.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "33",
 "author": "anp"
}