Luxemburg - De loonkosten in Europa lopen hard op. Naast een hoger loon zijn werkgevers ook meer geld kwijt aan sociale premies en belastingen, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Volgens de laatste gegevens stegen de loonkosten in de eurozone in het eerste kwartaal van dit jaar met 3,2 procent op jaarbasis. In de hele EU gingen de kosten voor werkgevers zelfs met 3,7 procent omhoog.

De Eurostatcijfers beslaan twee bestanddelen. Enerzijds gaat het om het salaris. De lonen stegen in de eurozone gemiddeld met 2,7 procent. Daarnaast gaat het om de sociale premies en belastingen, waarbij subsidies die zijn bedoeld om de loonkosten voor werkgevers te drukken ook in dat cijfer verwerkt zitten. Dan gaat het bijvoorbeeld ook om de coronasteun die werkgevers hebben ontvangen. Dit deel van de kosten liep voor werkgevers in de eurozone in doorsnee met 4,8 procent op. In de hele EU stegen de lonen gemiddeld met 3,3 procent en de niet-loongerelateerde arbeidskosten met dik 5 procent.

In Nederland stegen de lonen in doorsnee met 0,4 procent. Daarbij liepen de overige loonkosten met ruim een vijfde op. Dit alles zal te maken hebben gehad met het terugschroeven van de coronasteun door de overheid doordat de economie weer openging. Eurostat specificeert dit niet.

ANP-438205612.jpg

ROTTERDAM - Demonstranten tijdens de Dag van de Onmisbaren. Op deze dag vragen actievoerders aandacht voor mensen in cruciale beroepen en roepen op tot een hoger loon en meer zeggenschap en zekerheid van werk.
ANP LEX VAN LIESHOUT

Door de huidige krappe arbeidsmarkt lopen de lonen in bepaalde sectoren hard op. Om mensen te werven gaan de salarissen omhoog. Mogelijk dat de bedrijven de extra kosten die daarmee gemoeid zijn, zullen opvangen met prijsverhogingen. De hogere prijzen zouden weer kunnen leiden tot een mindere koopkracht en daarmee tot hogere looneisen om die weer te compenseren. Zo’n versterkend haasje-over tussen lonen en prijzen is wat economen een loon-prijsspiraal noemen. En die is volgens kenners zeer schadelijk voor de economie.

 {
 "excerpt": "De loonkosten in Europa lopen hard op. Naast een hoger loon zijn werkgevers ook meer geld kwijt aan sociale premies en belastingen, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.",
 "creationDate": "2022-06-16",
 "permalink": "https://ednh.news/nl/loonkosten-europa-lopen-hard-op/",
 "language": "nl",
 "categories": "Economie",
 "media": "Foto's|Webgraphic",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2022/06/ANP-442503105-scaled-e1656571026686.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "33",
 "author": "anp"
}