De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze FAQ.
Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Download

Werkloosheid eurozone daalt verder na piek door coronacrisis

Brussel - De werkloosheid in de eurozone is in juli opnieuw gedaald. Die kwam uit op 7,6 procent van de beroepsbevolking, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat, en dat is één procentpunt onder de piek door de coronacrisis die in augustus vorig jaar werd bereikt. Het niveau van voor corona is nog niet bereikt. In maart vorig jaar was de werkloosheid in de eurozone 7,1 procent.

De inhoud is gratis te gebruiken, maar er zijn beperkingen van toepassing. Kijk voor de gebruiksvoorwaarden in onze <a href="https://ednh.news/nl/faq" target="_blank">FAQ</a>.<br/>Als u op download/embed klikt, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

De Europese economie herstelde zich in het tweede kwartaal van een nieuwe krimp door corona. In veel landen zijn er daardoor ook personeelstekorten, wat helpt bij het terugdringen van de werkloosheid. In juni was nog 7,8 procent van de beroepsbevolking in de eurozone werkloos.

De werkloosheid is niet gelijk verdeeld. Onder vrouwen ligt die op 8,1 procent, onder mannen op 7,1 procent. In beide gevallen was dat een afname met 0,2 procentpunt sinds juni. Van de jongeren, onder de 25 jaar, zit 16,5 procent zonder werk. Dat was in juni nog 17,2 procent.

Eurostat schat dat ruim 12,3 miljoen mensen in de eurozone zonder werk zitten. In de hele Europese Unie, waar de werkloosheid op 6,9 procent lag, ging het om 14,6 miljoen mensen.