Ekonomi

Europas ekonomiska återhämtning
Den europeiska ekonomin har drabbats hårt av coronaviruskrisen, och den Europeiska unionen har tagit ett nytt steg mot solidaritet mellan medlemsstater genom antagandet av en återhämtningsplan till ett värde av 750 miljarder euro, som för första gången finansieras genom gemensamma lån. EU:s ledare godkände också en ny sjuårig europeisk budget på 1,1 biljoner euro. Hur kommer regeringarna i världens andra största ekonomiska zon att använda resurserna för att hjälpa sina länder att återhämta sig?