Energi

Vägen från kolunion till energiomvandlig
Europeiska unionen är i sin nuvarande form resultatet av olika sammanslutningar av enskilda stater, så som EKSG och EEG. Dessa organisationer grundades på 1950-talet, delvis för att möjliggöra produktion och handel med energi under gemensamma regler. En verkligt sammanhängande energipolitik uppstod dock inte förrän 2007 då den europeiska energistrategin först antogs. Aktuella utmaningar inkluderar frågor som klimatförändringar och energieffektivitet, beroendet av import av fossila bränslen, energiomvandlingen liksom USA:s återgång till fossila bränslen.
Östhammar - Sveriges enda kommun som tackat ja till att ta hand om slutförvaring av radioaktivt kärnavfall. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Östhammar - Sveriges enda kommun som ta […]

Kärnkraftens ödesfråga fortfarande olöst

Sverige och Finland uppges vara de länder som har kommit längst när det gäller att ta fram en metod för slutförvar av kärnavfall. Men många svåra frågor återstår. Än så länge har endast fyra länder konkreta planer på hur det skulle kunna gå till.