Energi

Vägen från kolunion till energiomvandlig
Europeiska unionen är i sin nuvarande form resultatet av olika sammanslutningar av enskilda stater, så som EKSG och EEG. Dessa organisationer grundades på 1950-talet, delvis för att möjliggöra produktion och handel med energi under gemensamma regler. En verkligt sammanhängande energipolitik uppstod dock inte förrän 2007 då den europeiska energistrategin först antogs. Aktuella utmaningar inkluderar frågor som klimatförändringar och energieffektivitet, beroendet av import av fossila bränslen, energiomvandlingen liksom USA:s återgång till fossila bränslen.
Sveriges klimatminister Per Bolund (MP). Foto: Janerik Henriksson/TT
Sveriges klimatminister Per Bolund (MP).... […]

Sverige riskerar missa klimatmål

Stockholm -- Tempot måste öka kraftigt för att Sverige ska nå klimatmålen. Dessutom riskerar regeringen att missa chansen till en grön återhämtning efter pandemin.Det slår Klimatpolitiska rådet fast i sin utvärdering av regeringens klimatpolitik. "Vår samlade bedömning är att takten i omställningen fortfarande är för låg och den beslutade politiken är inte tillräcklig för att […]