Svenska barn mellan 12 och 15 år kommer att erbjudas vaccin mot covid-19 i höst.

Frågan har varit och är svår. Det uppger både Folkhälsomyndigheten och Barnläkarföreningen, som dock båda landat i att fördelarna med en sådan vaccination överväger nackdelarna.

​​Sverige är bland de sista länderna att rekommendera att även 12-15-åringar ska vaccineras mot covid-19.

Vaccineringen mot covid-19 har successivt rört sig nedåt i åldersgrupperna under våren och sommaren.

Ungdomar äldre än 16 har erbjudits vaccin sedan augusti, och nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinet även ska erbjudas till åldersgruppen 12–15 från och med i början av november.

"Det är framför allt för barnens hälsas skull. Regeringen har tagit höjd för att Folkhälsomyndigheten skulle utöka sin rekommendation", säger socialminister Lena Hallengren (S).

Folkhälsomyndigheten har fattat beslutet efter spridningen av den mer smittsamma deltavarianten, som även är mer smittsam bland barn än tidigare varianter.

Myndighetens generaldirektör Johan Carlson understryker att rekommendationen inte handlar om att trycka ned smittspridningen, men säger att det sistnämnda är en långsiktig effekt. Han tycker inte att det tagit lång tid att komma fram till beslutet.

“De här vaccinen lanserades så sent som i våras. Vi har liksom andra länder som kom med sina besked, Storbritannien, Norge, velat se hur balansen utvecklas med tiden”, säger han.

Han fortsätter: “Det har funnits en stor poäng med att avvakta. Det är inte vanligt att man omedelbart kastar sig över att vaccinera människor med vaccin som kommer ut på marknaden. Vi har tillsvidare sagt att vi rekommenderar vanligt vaccinationsschema, två doser”.

Det är nästan en halv miljon barn det är frågan om. Påtagliga effekter får man nog räkna med efter jullovet, säger Carlson.

gf4197-nh.jpg

Grafik: Johan Hallnäs/TT

Över 73 procent av befolkningen äldre än 16 är i dag fullvaccinerad. Statsminister Stefan Löfven (S) kallar vaccinkampanjen i Sverige en "enorm framgång", och visar på tillit till myndigheter och samhället.

Men skillnaderna mellan olika grupper i samhället är för stora. Yngre personer, personer med lägre inkomst och utrikes födda har inte vaccinerat sig i samma utsträckning som andra har gjort.

I flera länder vaccineras redan barn från 12 års ålder och andra länder ligger i startgroparna.

“Vi har följt utvecklingen de senaste månaderna och vägt fördelar mot nackdelarna. I de här åldersgrupperna överväger fördelarna av vaccination”, säger Johan Carlson. Även om det är ovanligt händer det att barn drabbas av svår sjukdom, säger han.

Vid den förra svenska massvaccineringen - mot svininfluensan 2009–2010 - drabbades omkring 400 barn och unga vuxna av den obotliga sjukdomen narkolepsi. Det var med vaccinet Pandemrix. Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att hjärnan inte kan styra över vakenhet och sömn. Den orsakar stor trötthet och går inte heller att bota.

I april 2010 hade cirka 5,3 miljoner personer vaccinerats med Pandemrix i Sverige. Fram till 2020 har totalt 394 fall av narkolepsi som misstänkt biverkning efter vaccinationen rapporterats in till Läkemedelsverket.

Johan Carlson ser inte samma risk gällande vaccinen mot covid-19.

“Vi bedömer nog ändå risken som låg, eftersom risken var bara där och då. Vi har inte sett det i andra vaccinationssammanhang, inte någon annanstans i världen och vi har faktiskt en väldigt stor andel vaccinerade med de här vaccinen. Dessutom är det vacciner som har en helt annan komposition än det vi pratade om då”.

Covid-19-vaccinen orsakar också biverkningar, men de är övergående och lindriga, framhåller Carlson. Även mer påtagliga biverkningar som hjärtmuskelinflammation är övergående och mycket ovanliga.

sdlhZeKMBMJZoQ-nh.jpg

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på en pressträff om barnvaccineringen.
Foto: Duygu Getiren/TT

På frågan om han har förståelse för att narkolepsibiverkningen gör att människor tvekar att ta covid-vaccin, svarar han: “Jag tror att man måste ha stor ödmjukhet inför det, vi hade en väldigt sällsynt och sent kommande biverkning vad gäller Pandemrix. Det har också legat med i vårt underlag, vi vill ha en stor volym vaccinerade och att det gått en tid. Nu har det gått ungefär så lång tid som när man började se de här biverkningarna sist”.

“Någon särskild oro för just den biverkningen har vi inte haft, men det finns alltid anledning att vara ödmjuk inför det okända. Visst har jag respekt för att många kan vara tveksamma”, säger Johan Carlson.

Statsminister Stefan Löfven (S) säger att han inte har känt någon vånda över beslutet att erbjuda vaccin till 12-åringar. “Folkhälsomyndigheten har nu gjort en grundlig bedömning och avvägning, just för barnens bästa. Så nej, jag känner ingen vånda”.

När barn ned till 12 år erbjuds vaccinsprutor hoppas barnläkare att tiden ger myndigheterna rätt. Inom Barnläkarföreningen har frågan om vaccin till barn och unga diskuterats sedan i våras.

För två veckor sedan svängde Svenska Barnläkarföreningen (BLF) i frågan om att erbjuda vaccin ned till 12 års ålder. Även om barn inte löper stor risk för att bli svårt sjuka i covid-19 så finns det flera goda skäl att vaccinera dem, löd en ny skrivelse.

"Center for Disease Control and Prevention (CDC) har nyligen presenterat en rapport om vaccinationer av nio miljoner amerikanska barn där man inte noterade några signifikanta allvarliga korttidsbiverkningar", har Barnläkarföreningen skrivit.

Det tog åtminstone ett par år innan man upptäckte att fallen av narkolepsi hade ett samband med vaccinationen av svininfluensa. Hur vet man att dessa vacciner inte är farliga på längre sikt?

“Det är ingen som kan se två eller tre år in i framtiden. Vi vet mycket, men jag har absolut respekt för att människor känner en viss tvekan. Samtidigt befinner vi oss i en unik situation och då måste vi vidta de åtgärder som står till buds utifrån det vi vet just nu”, säger Per Brolin vid barnkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad, samt styrelseledamot i Barnläkarföreningen.

Har man sett några biverkningar bland barn?

Det tycks finnas en viss ökad risk för myokardit (hjärtmuskelinflammation) bland barn. Fallen har varit lindriga, men vi bör nog förvänta oss några tiotal sådana fall, säger Per Brolin.

 {
 "excerpt": "Svenska barn mellan 12 och 15 år kommer att erbjudas vaccin mot covid-19 i höst, framför allt \"för barnens hälsas skull\". ​​Sverige är bland de sista länderna att rekommendera att även 12-15-åringar ska vaccineras.",
 "creationDate": "2021-09-17",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/aven-sverige-vaccinerar-barn-fran-12-ar-i-host/",
 "language": "sv",
 "categories": "Coronavirus|Nyheter",
 "media": "Bilder|Grafik|Videor",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2021/09/sdl_O3Gr3ZIaNg-nh-1-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}