Stockholm -- Medelåldern både bland de som hamnar på iva och de som dör på grund av covid-19 har minskat påtagligt. Minskningen speglar det faktum att nästan alla äldre är fullvaccinerade.

Bland de som dör på grund av covid-19 i Sverige har medelåldern minskat från 82 år under pandemin som helhet till 73 år de senaste veckorna. På liknande sätt har även medelåldern bland de som vårdas på en intensivvårdsavdelning (iva) minskat, från 61 till 47 år.

"Av de som ligger på iva är en stor del yngre nu. Från den 1 juni fram till i dag har en majoritet varit i 40- och 50-årsåldern", säger Johnny Hillgren, ansvarig för intensivvårdsregistret.

De drastiska minskningarna har att göra med att betydligt fler äldre är fullvaccinerade.

"Vi har ju hela tiden haft yngre på iva. Men nu är de äldre vaccinerade i större utsträckning, så de yngre har selekterats fram. De är inte fler, men utgör en större andel av de som ligger på iva nu, jämfört med tidigare", säger Johnny Hillgren.

gf4054-nh.jpg

Grafik: Johan Hallnäs/TT

Enligt Folkhälsomyndigheten fortsätter antalet fall av covid-19 att öka. Under vecka 31 (fram till och med 8 augusti) registrerades 4 599 fall av covid-19 i Sverige, vilket var en ökning med 33 procent jämfört med veckan dessförinnan.

Enligt myndigheten ökade antalet fall i alla åldersgrupper upp till 79 år, men inte bland personer 80 år eller äldre. Det vill säga bland dem där andelen färdigvaccinerade är som allra störst, över 90 procent. I gruppen 40–49 år, däremot, är motsvarande andel bara 50 procent.

Den främsta riskfaktorn för att drabbas av svår covid-19 och dö på grund av sjukdomen är ålder. Ju äldre du är, desto större är risken. Därmed inte sagt att den inte finns för de som är yngre. Bland dem som hittills har dött på grund av covid-19 under pandemin har nästan 600 personer varit yngre än 60 år, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

"Det blir tydligare på ett annat sätt nu, att även yngre personer löper risk att drabbas av svår sjukdom", säger Johnny Hillgren.

Och det är i de yngre åldersgrupperna, bland de ovaccinerade, som den största smittspridningen sker just nu. Under vecka 31 var den som störst i gruppen 20–29 år, följt av grupperna 10–19 samt 30–39 år. Av alla registrerade fall denna vecka var 77 procent under 40 år.

"Det bästa man kan göra är att vaccinera sig. Dels skyddar du sig själv, dels för du inte smittan vidare till andra. Det är det enda sättet att få stopp på det här. Jag kan förstå om man är orolig för vaccinet, samtidigt är det så mycket annat vi gör som också är riskabelt. Vi röker och dricker alkohol, eller åker downhill, trots att vi är medelålders, och så vidare", säger Johnny Hillgren.

Fakta: Detta är intensivvård

Intensivvård innebär övervakning av patienter med inträffad eller hotande svikt av de vitala funktionerna, i första hand andning och blodcirkulation.

Intensivvården bedrivs oftast på särskilt inrättade intensivvårdsavdelningar (iva) med hög personaltäthet och specialutbildad personal samt avancerad teknik för övervakning och behandling dygnet runt. Intensivvården utgör därför en speciell och mycket kostnadskrävande vårdform.

 {
 "excerpt": "Medelåldern både bland de som vårdas på en intensivvårdsavdelning och de som dör på grund av covid-19 har minskat påtagligt i Sverige. Minskningen speglar det faktum att nästan alla äldre är fullvaccinerade.",
 "creationDate": "2021-08-17",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/drastiskt-minskad-medelalder-pa-intensivvardsavdelningarna/",
 "language": "sv",
 "categories": "Coronavirus",
 "media": "Bilder|Grafik",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2021/08/sdl6Z2uaHWBl2U-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}