Verbala kränkningar och diskriminering i såväl vardagsliv som på arbets- och bostadsmarknaden.

Nära hälften av personerna med afrikanskt ursprung som deltar i en ny EU-studie vittnar om att de har utsatts för rasism.

Rasismen ökar i Europa – och manifesterar sig i en mängd olika uttryck, enligt studien "Being black in the EU", som 2022 genomfördes av unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). 45 procent av undersökningens 6 752 deltagare uppgav då att de utsatts för någon form av rasistisk diskriminering – jämfört med 39 procent 2016, då samma undersökning genomfördes.

Studien genomfördes i 13 EU-länder och de tillfrågade är antingen själva födda i ett afrikanskt land söder om Sahara eller har minst en förälder som är det.

sdlnyjt0LUvwh8-nh.jpg

Andel personer med afrikanskt ursprung* som upplevt diskriminering i fem EU-länder. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Rasismen tar sig också många uttryck, enligt undersökningen. Deltagarna vittnar om allt från verbala kränkningar till diskriminerande behandling i vardagslivet – i kollektivtrafiken, i butiker och på restauranger.

Bland annat visar resultaten att 30 procent av deltagarna har tillfälliga arbetskontrakt – jämfört med 11 procent av den övriga befolkningen.

23 procent av de tillfrågade säger också att de stoppats från att hyra en bostad av en privat hyresvärd på grund av sitt ursprung.

Flest deltagare som vittnar om rasism finns i Tyskland, där 76 procent av de svarande säger att de har utsatts för diskriminering under de senaste fem åren. På andra plats kommer Österrike med 72 procent.

Ett av de länder som har sett en minskning mellan 2016 och 2022 är Sverige, enligt studien. Här vittnade 25 procent av de tillfrågade 2022 om att de utsatts för rasism, jämfört med 51 procent 2016.

Michael O’Flaherty, chef för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, kallar studiens resultat för "skamliga", skriver The Guardian.

"Det är chockerande att ingen förbättring skett sedan 2016. I stället utsätts allt fler människor av afrikanskt ursprung för diskriminering – endast på grund av sin hudfärg", skriver O'Flaherty i en kommentar.

"Rasismen är genomträngande – och den håller sig kvar."

Fakta: Studien "Being black in the EU".

Undersökningen genomfördes 2022 av EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA.

Studien rör EU-länderna Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Polen, Portugal, Spanien och Sverige.

Deltagarna är antingen själva födda i ett afrikanskt land söder om Sahara eller har minst en förälder som är det.

Personerna som deltog var minst 16 år gamla vid tiden för undersökningen. 53 procent var män och 47 procent kvinnor.

Källa: EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA.