Innehållet är fritt att använda med vissa användarbegränsningar, besök våra FAQ för användarvillkor.
Om du klickar på ladda ned/bädda in, bekräftar du att du har läst och accepterar användarvillkoren.
Download

Stockholm ett sänke – här är regionerna som lyfter Sverige

Innehållet är fritt att använda med vissa användarbegränsningar, besök våra <a href="https://ednh.news/sv/faq" target="_blank">FAQ</a> för användarvillkor.<br/>Om du klickar på ladda ned/bädda in, bekräftar du att du har läst och accepterar användarvillkoren.

Stockholm -- I landsändarna är krisen till stora delar redan ett minne blott. Sysselsättningen är högre än före pandemin. Den vanliga tillväxtmotorn Stockholm hackar dock betänkligt.

"Men det finns ju andra motorer nu", säger Nordeaekonomen Susanne Spector.

Banken Nordea har i en analys gått igenom hur de olika delarna av Sverige klarat coronakrisen och hur snabb återhämtningen väntas bli.

"Det är ovanligt stora skillnader och det finns regioner som redan passerat förkrisnivåer", säger Spector.

Övre Norrland och Skåne

Det vill säga, norra Norrland och Skåne har i dag en högre sysselsättning än för drygt ett år sedan. Längst i norr har flera större gröna industrisatsningar skapat en stor efterfrågan på arbetskraft. Utflyttningsströmmar har vänts till dess motsats.

Även längst i söder, Skåne, har ekonomin klarat sig relativt väl. En blandad näringslivsstruktur med mycket livsmedelsfabriker har stått emot bra. Dessutom har besöksnäringen med närhet till Danmark visserligen drabbats hårt även här, men inte lika illa som på många andra platser, enligt Susanne Spector.

"Livsmedelsindustrin har tuggat på bra, liksom byggsektorn. Men det är en tudelad ekonomi", säger Carina Centrén, Svenskt Näringslivs regionchef i Skåne.

Västsverige och Stockholm

Industritäta Västsverige och Småland har också hävdat sig starkt, om än med en mindre paus nu när en hel del logistikproblem dykt upp för tillverkningsföretagen.

Däremot går det trögt i Stockholm, som klarat krisen allra sämst. Huvudstaden spås komma sist i den väntade återhämtningen, enligt Spector. Arbetslösheten har ökat mest i hela landet, drygt två procentenheter. Att just Stockholm påverkats värst har också satt tonen för hur krisen har beskrivits.

"Det har färgat bilden av krisen eftersom många som skriver om den sitter i Stockholm", säger Spector.

Hon jämför pandemins effekter med it-kraschen strax efter millennieskiftet. Den slog också hårdast mot Stockholmsområdet, medan finanskrisen 2008/2009 gick hårdast åt tillverkningsindustrin utanför storstäderna.

Östra Mellansverige

Att Stockholm hamnat på efterkälken denna gång har fått redan påbörjade flyttrender att tillta. Höga bostadspriser har framför allt fått barnfamiljer att söka sig utan storstan, enligt Susanne Spector. Det syns tydligt i att kommuner i östra Mellansverige, företrädesvis i Mälardalen, med pendlingsavstånd fått tillskott i sina befolkningsregister. Det lär också kunna dämpa prisuppgången på bostadsrätter i Stockholm, bedömer hon.