Stockholm -- Kina tillåter utlandsresor igen – samtidigt som smittspridningen skenar. Oron för farligare varianter av covid-19 får flera länder att införa regler för resenärer från Kina, senast Australien och Kanada.

Den omfattande smittspridningen av covid-19 i Kina innebär en ökad press på EU att agera gemensamt vad gäller inreserestriktioner, anser den svenska regeringen som i och med Sveriges ordförandeskap i unionen från och med 1 januari nu kallar till ett möte i rådets krishanteringsmekanism IPCR för att diskutera frågan.

"Sverige eftersträvar en gemensam linje för hela EU när det gäller införandet av eventuella inreserestriktioner. Det är viktigt att vi snabbt får nödvändiga åtgärder på plats", säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

Regeringen fattade nyligen beslut att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera hur smittosituationen i Kina kan påverka Sverige och vilka åtgärder som kan bli aktuella.

"Regeringen följer situationen med den ökande smittspridningen av covid-19 i Kina och det pågår en tät dialog mellan EU:s medlemsländer om detta", kommenterade socialminister Jakob Forssmed (KD) då.

På fredagen fick myndigheten även i uppdrag att analysera avloppsvattnet vid Arlanda, vilket hoppas kunna bidra till ytterligare information om förekomsten av nya virusvarianter.

Kina övergav nyligen sin mycket stränga nollcovidpolicy och släpper som en del av det också de tidigare reserestriktionerna. Kravet på karantän för inresande försvinner den 8 januari, efter nästan tre år.

Beskeden har lett till rusning efter visum och resor utomlands – och en oro i omvärlden för att nya, farligare varianter av covid-19 ska uppstå och spridas. Kina redovisar inga trovärdiga uppgifter om smittspridningen i landet och delar inte heller kunskap om virusets utveckling. Det står dock klart att smittspridningen är mycket omfattande.

Än så länge har varken Folkhälsomyndigheten eller EU:s smittskyddsmyndighet bedömt att det krävs restriktioner för resenärer från Kina. "Förutsättningarna kan dock komma att ändras snabbt och regeringen är redo att agera vid behov", säger Forssmed.

En rad andra länder, som USA, Italien, Spanien och Japan, har infört eller kommer att införa krav på covid-19-tester för resenärer från Kina. Men detta är alltså inte aktuellt för Sveriges del i nuläget.

"Vi har en så pass stor smittspridning i Sverige, Europa och globalt, och en väldigt stor vaccinationstäckning. Vi har ett så pass gott immunitetsskydd i Sverige att det fåtalet som kommer från Kina inte påverkar smittspridningen i Sverige i nuläget", enligt statsepidemiolog Anders Lindblom på Folkhälsomyndigheten.

sdl5xSPqay0unI-nh.jpg

Dessa länder har infört eller beslutat att införa testning för resenärer från Kina:

Storbritannien:

De som reser från Kina måste kunna visa upp ett negativt covidtest. Dessutom ska stickprov göras på upp till var femte resenär, för att kunna kontrollera om nya varianter kommer till landet.

Frankrike:

Ett negativt covidtest, högst 48 timmar gammalt, krävs för inresa till Frankrike från Kina. Samtliga resenärer på flygplan från Kina måste bära munskydd under hela resan.

Israel:

Alla som reser från Kina måste inför avfärd visa upp ett negativt covidtest. Dessutom erbjuds alla att frivilligt testa sig när de landat i Israel. Medborgare i landet rekommenderas att inte åka till Kina.

USA:

Alla resenärer över två år som flyger till USA från Kina måste visa upp ett negativt test innan de får gå ombord. Kravet gäller från och med den 5 januari och för alla som reser från Kina, Hongkong och Macau. Testet får inte vara äldre än två dygn vid avfärd.

Spanien:

Personer som anländer till spanska flygplatser från Kina ska kunna visa att de har testat negativt för covid-19. Ett alternativ kan vara att visa att man är fullvaccinerad.

Italien:

Alla resenärer från Kina måste göra ett obligatoriskt covidtest, även de som bara mellanlandar i Italien.

Japan:

Från och med fredagen den 30 december måste resenärer från Kina göra covidtest när de anländer till Japan.

Indien:

Indien har infört obligatoriska covid-19-tester för resenärer från Kina, Japan, Hongkong, Sydkorea och Thailand. Testet ska laddas upp på en officiell hemsida innan resan påbörjas. Dessutom görs slumpvisa tester på 2 procent av alla internationella resenärer som ankommer till Indien.

Taiwan:

Från och med 1 januari väntar ett obligatoriskt PCR-test för alla resenärer från Kina som ankommer via flyg eller båt till Taiwan. Resenärer från Hongkong eller Macau behöver inte testa sig. Ungefär 30 000 taiwaneser väntas resa hem från Kina efter den stora nyårshelgen som infaller 22 januari.

Sydkorea:

Sydkorea kräver covidtest för inresa från Kina.

Malaysia:

Har infört nya spårnings- och övervakningsåtgärder med anledning av den ökade smittspridningen i Kina.

Kanada:

Har beslutat att kräva att personer från Kina, Hongkong eller Macao måste uppvisa ett negativt covidtest innen de flyger till Kanada. Kravet börjat gälla den 5 januari och omfattar alla flygpassagerare som är äldre än två år.

Australien:

Resande från Kina till Australien ska från och med den 5 januari visa upp ett negativt covidtest.

 {
 "excerpt": "Kina tillåter utlandsresor igen – samtidigt som smittspridningen skenar. Oron för farligare varianter av covid-19 får flera länder att införa regler för resenärer från Kina. Men just nu är det inte aktuellt i Sverige, som vill ha en gemensam linje i Europa och kallar EU till möte i frågan. ",
 "creationDate": "2023-01-02",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/fler-lander-covidtestar-resenarer-fran-kina-sverige-kallar-till-eu-mote/",
 "language": "sv",
 "categories": "Coronavirus|Nyheter",
 "media": "Bilder|Grafik",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2023/01/sdlNUixnh13RVw-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}