Stockholm -- Smittspridningen ökar och de som smittas av coronaviruset är framför allt unga och ovaccinerade.

Budskapet från Folkhälsomyndigheten är tydligt: Fler måste vaccinera sig.

Nu finns också virusvarianten my i Sverige.

"För att kunna lätta på restriktioner krävs att det finns en fortsatt följsamhet kring de restriktioner som gäller – och att människor vaccinerar sig", säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, vid en pressträff.

"Vi behöver nå ännu högre upp för de flesta grupperna i samhället", säger hon om antalet vaccinationer.

För närvarande har 82 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos vaccin, medan 71 procent är fullvaccinerade. Och den andra dosen är viktig för att få maximal effekt, understryker Folkhälsomyndigheten.

Vad gäller smittspridningen i Sverige har man haft en ökning under de senaste veckorna.

"Den har inte eskalerat", säger Karin Tegmark Wisell och tillägger att den ser annorlunda ut från tidigare toppar.

 

Världshälsoorganisationen WHO riktar extra uppmärksamhet mot virusvarianten my som innehåller mutationer som skulle kunna göra den resistent mot de vaccinerna på marknaden.

"Totalt finns 15 fall som vi känner till av den här varianten. Det har droppar in fall sedan början av sommaren, men det sker ingen anhopning eller ökning över tid" säger Karin Tegmark Wisell.

Hjälper vaccinerna sämre mot my?

"Vaccinerna har god effekt mot alla kända varianter. Man kan se att varianter som har liknande mutationer som my kan undkomma vaccinerna något bättre än deltavarianten som vaccinet har god effekt på efter två doser", säger hon.

Antalet patienter som behöver vårdas på sjukhus, inklusive de som behöver intensivvård, för covid-19, har ökat enligt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

"Många regioner rapporterar att läget i vården är ansträngt och det hänger ihop med belastningen kring vård som inte rör covid i kombination med en ökad smittspridning i samhället och fler inläggningar", säger Taha Alexandersson, tillförordnad krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen bedömer att belastningen på vården kommer att ligga kvar så länge det finns en samhällsspridning.

I Region Stockholm ser man en tydlig trend.

"De personer som drabbas nu är de som är ovaccinerade eller som bara fått en dos", säger tillförordnade sjukvårdsdirektören Johan Bratt.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har kommit med beskedet att fullvaccinerade i allmänhet inte behöver en tredje vaccindos. Samma bedömning gjordes av Folkhälsomyndigheten i augusti.

Samtidigt visar en studie att risken för att drabbas av covid-19 efter den andra vaccindosen är mindre än 0,2 procent, samtidigt som chansen att du endast får milda symtom ökar kraftigt.

Personer som testar positivt för sars-cov-2, det virus som orsakar covid-19, löper en signifikant lägre risk att drabbas av svår sjukdom och hamna på sjukhus, om de är vaccinerade, jämfört med personer som är helt ovaccinerade.

Det visar en analys av fler än 1,2 miljoner britter som fick minst en vaccindos mellan december och juli och som sedan själva rapporterade eventuella symtom och testresultat med hjälp av en app.

Studien, som redovisas i tidskriften Lancet Infectious Diseases, visar bland annat att de som löper störst risk att drabbas av en så kallad genombrottsinfektion (att bli smittad trots att man är vaccinerad), är personer äldre än 60 år och de med underliggande sjukdomar. Människor som lever i trångbodda områden hade också en signifikant ökad risk.

[btx_image image_id="152027" link="/" position="center"][/btx_image]

"Det speglar det vi sett under hela pandemin. Att dessa grupper löper högre risk att exponeras (för viruset) och därmed är mer sårbara", säger en av artikelförfattarna, Rose Penfold vid King´s College London, till tidskriften.

Forskarna kan också konstatera att mindre än 0,5 procent i Storbritannien rapporterade en genombrottsinfektion 14 dagar efter en vaccindos, under det första halvåret i år. Motsvarande andel efter två doser var mindre än 0,2 procent.

Och för dem som trots allt drabbades av en infektion, ökade chansen att den var asymtomatisk (utan symtom) med 63 och 94 procent efter en respektive två doser vaccin, jämfört med ovaccinerade. Vidare minskade risken för sjukhusvård med 70 procent, efter en eller två doser, medan risken för att ha fem eller fler symtom efter första veckan sjönk med två tredjedelar. Samtidigt minskade risken för långvarig sjukdom (28 dagar eller mer) med hälften.

"Genombrottsinfektioner är förväntat och de förminskar inte det faktum att vaccinerna gör exakt det de är utvecklade till att göra, nämligen att rädda liv och förhindra svår sjukdom. De här resultaten understryker vilken avgörande roll vaccinerna har för att förhindra covid-19-infektioner", säger Claire Steves, även hon vid King´s College London.

De vacciner som personerna i den aktuella studien hade fått var vacciner från Moderna, Pfizer-Biontech samt Astra Zeneca. Det vill säga exakt samma vacciner som använts i Sverige.

En svaghet hos studien, skriver forskarna, är att det är personerna själva som har rapporterat eventuella symtom, samt sjuklighet, vaccinstatus och/eller provsvar, varför dessa uppgifter i vissa fall kan vara inkorrekta eller inte kompletta.

Fakta: Över 70 procent dubbelvaccinerad

Totalt har 14 692 smittade personer avlidit i Sverige, fram till den 2 september.

Sammanlagt har 1 129 131 personer i Sverige nu bekräftats smittade med covid-19.

I Sverige har hittills har 6 724 794 vuxna fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 82,1 procent av den vuxna befolkningen (18 år och äldre).

Av dessa har 5 797 244 fått två doser, motsvarande 70,8 procent av den vuxna befolkningen.

Av personer födda 2003–2005 har 194 717 fått minst en vaccindos, motsvarande 55,4 procent. 21 813 av dem, eller 6,2 procent, har fått två doser.

De nytillkomna dödsfallen i Folkhälsomyndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Fakta: Vaccinerna i Sverige

I Sverige är fyra vacciner mot covid-19 godkända, även om bara tre av dem används/använts.

Dessa tillverkas av företagen Astra Zeneca, Moderna och Pfizer-Biontech. De två sistnämnda är så kallade mRNA-vacciner medan Astra Zenecas vaccin är ett så kallat virusvektorvaccin. Det är godkänt för alla åldersgrupper, men – på grund av risken för en mycket ovanlig typ av biverkning – har detta vaccin endast använts för personer 65 år eller äldre.

Samtliga tre vaccin ges i två doser med ett visst antal veckor mellan doserna.

Källa: Läkemedelsverket

 {
 "excerpt": "Smittspridningen ökar och de som smittas av coronaviruset är framför allt unga och ovaccinerade. Budskapet från Folkhälsomyndigheten är tydligt: Fler måste vaccinera sig. Nu finns också virusvarianten my i Sverige.",
 "creationDate": "2021-09-03",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/flera-svenska-fall-av-virusvarianten-my/",
 "language": "sv",
 "categories": "Coronavirus",
 "media": "Bilder|Grafik|Videor",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2021/09/sdl7pnPCTluCyY-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}