Mer än hälften av de ukrainska flyktingarna i Sverige har i dag ett jobb, visar en undersökning.

Det tycks ha gått väldigt bra. Det brukar ta längre tid än så, säger Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi.

I en enkätundersökning gjord av FN:s migrations­organisation (IOM) på uppdrag av Regeringskansliet – har drygt 4 700 ukrainska flyktingar fått svara på frågor om hur de upplever sin situation i Sverige.

56 procent av flyktingarna i arbetsför ålder uppger själva att de har ett jobb. Det är en högre andel än vad man har sett tidigare.

56 procent efter ett år är väldigt mycket. Det brukar ta längre tid än så. Det har börjat väldigt bra för den här gruppen. När tiden går kommer de förmodligen att integreras väl på den svenska arbetsmarknaden, säger Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och Institutet för näringslivs­forskning.

sdlZhXRvU26u3c-nh.jpg

Mars 2022: Lång kö med personer som flytt från kriget i Ukraina köar utanför Migrationsverket på Jägersro i Malmö för att registrera sig. Foto: Johan Nilsson/TT

Fler högutbildade

Många ukrainare som kommit till Sverige är högutbildade. 63 procent uppger att de har studerat på högskola. Andel högutbildade ukrainska flyktingar är faktiskt högre i Sverige än i många andra länder i Europa, visar rapporten.

Det kan handla om att de har gjort ett aktivt val och kommit till Sverige på grund av landets trygghetssystem och möjligheter att få jobb, enligt rapportförfattarna.

Egentligen är det inte förvånande att så pass många lyckats komma i arbete, enligt Hammarstedt. Flyktingar från andra länder i Europa integreras ofta snabbare på arbetsmarknaden än flyktingar med utomeuropeisk bakgrund.

Det har vi sett historiskt när det gällde flyktingar från Ungern 1956, Tjeckoslovakien 1968 och Bosnien under tidigt 90-tal. Det kan bero på flera saker. Utbildningssystemet i de länderna ligger närmare det svenska. Det är även mindre risk att bli bortvald på grund av namn, och diskrimineringen är något mindre, säger Hammarstedt.

sdlbWmJChB1VsI-nh.jpg

Drygt 50 procent av ukrainska flyktingar i Sverige har jobb. Grafik: Björn Hellström/TT

Språkkurs största behovet

Flyktingarna från Ukraina har ett tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. Det gör att de snabbt har fått uppehållstillstånd, bostad och rätt att jobba.

De har dock inte haft rätt till SFI-undervisning. Och just språkbarriärer är det största hindret när de söker jobb, enligt flyktingarna själva. Språkundervisning hamnar även på första plats när gruppen får identifiera sina största behov.

Det är klart att det hade varit bra med tillgång till SFI. Men siffrorna i rapporten tyder på att det ändå har gått ganska bra för den här gruppen, säger Mats Hammarstedt.

I vårändringsbudgeten för 2023 föreslog regeringen 100 miljoner extra till just SFI-undervisning för ukrainska flyktingar.

Många flyktingar från Ukraina har i dag jobb som de är överkvalificerade för. Bland de vanligaste jobben återfinns exempelvis städare och byggarbetare.

Under senare år har det kommit relativt många människor med kort utbildning till Sverige, men det förekommer även att utrikesfödda är överkvalificerade för sina yrken. Särskilt om de varit kort tid i Sverige. Men de har jobb, och med tiden kommer de också göra yrkesmässig karriär. Det visar forskning, säger Hammarstedt.

Vill inte åka tillbaka

Fler män (68 procent) än kvinnor (50 procent) har arbete. Samtidigt är mer än en fjärdedel av flyktingarna ensamma kvinnor med ett eller flera barn.

Kommer man ensam med barn så har man inte samma förutsättningar att söka jobb som om man kommer som en familj och kan dela på familjeansvaret.

De flesta flyktingarna från Ukraina vill stanna i Sverige, visar enkäten. Bara en knapp tredjedel är positiva till att återvända till Ukraina när eller om det blir säkert nog i framtiden.

Sedan krigs­utbrottet har ungefär 55 000 ukrainska med­borgare ansökt om skydd enligt EU:s massflykts­direktivet i Sverige. Ungefär 38 000 bedöms för tillfället befinna sig i landet.

Linnea Bergman/TT

Fakta: Ukrainska flyktingar i Sverige

68 procent är kvinnor, 32 procent män.

72 procent har för avsikt att stanna där de bor för närvarande. 8 procent vill flytta inom Sverige. 28 procent är positiva till att återvända till Ukraina när eller om det är säkert nog.

50 procent har minst ett barn, och lika många är gifta.

En majoritet, 66 procent, kom till Sverige i mars 2022. Bara 6 procent har anlänt under 2023.

63 procent har högskoleutbildning.

56 procent av den arbetsföra delen av flyktingarna har ett arbete. 68 procent av männen har jobb och 50 procent av kvinnorna.

Källa: FN:s migrations­organisation (IOM).

Fakta: Om undersökningen

TT

Undersökningen är gjord mellan april och mitten på maj 2023 av FN:s migrations­organisation (IOM) på uppdrag av Regerings­kansliet.

Totalt svarade 4 746 personer som alla ansökt om skydd enligt massflykts­direktivet i Sverige. Av dem var 4 682 av ukrainsk nationalitet, och 64 personer tredjelandsmedborgare.

I enkäten ställdes frågor om individernas livs­situation, bakgrund, framtids­planer och om livet i Sverige.

Källa: FN:s migrations­organisation (IOM)